Consultatie

In de “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin is er de mogelijkheid voor systeemconsultatie. Vanuit systeemtheoretisch perspectief wordt er met de consultvrager gekeken naar de problemen of stagnatie in het hulpverleningscontact en in welk relationeel kader dit plaats vindt.

In het systeemconsult wordt samen met de consultvrager gekeken naar de ingewikkelde interacties in het sociale systeem en hoe deze betrekkingen leiden tot problemen, klachten en stagnaties van ontwikkelingen in het hulpverleningsproces. In het systeemconsult wordt er van uitgegaan dat het vastlopen van de hulpverlening niet komt door de onbekwaamheid van de hulpverleners of de beperkingen van de hulpvragers maar door een herhalen van hetzelfde soort oplossingen.

Advies op maat!

In het systeemconsult zal de consultvrager naar aanleiding van de vraag, verschillende mogelijkheden aangereikt krijgen om veranderingen in het hulpverleningsproces te bewerkstelligen.

De inhoudelijke uitgangspunten in het systemische consult zijn ontleend aan oa:

  • De communicatiewetenschappen en systeemtheorieën
  • Het contextueel denken
  • Het competentiegericht denken
  • Het ervarings- en lichaamsgericht werken.

Bijzondere aandachtsgebieden binnen de “Oranjehof”.

Naast consultatie in het kader van partnerrelaties en gezinsproblematiek is er specifiek deskundigheid op het gebied van:

  • Kind en jeugdhulpverlening (vrijwillig en gedwongen kader)
  • ( Acute) Psychiatrie, dwang en drang
  • Huiselijk geweld en seksueel misbruik.
  • Religie

Het consult:

Consult kan zowel telefonisch als een eenmalige afspraak zijn, of een proces van meerdere consultaties omvatten.

Locatie:

Het consult kan gegeven worden in de “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep en in overleg op locatie .

Kosten:

De kosten voor een telefonisch consult zijn € 75,-
De kosten voor een consultgesprek zijn €125,- per uur.
Wanneer het consult gewenst wordt op locatie, dan worden de reiskosten in rekening gebracht.

Voor informatie of een afspraak kunt u terecht bij:

T. Visser, e-mail: teovisser@solcon.nl, tel : 06-54333855
C . Woortman, e-mail: careywoortman@planet.nl, tel : 06-10232622