kwartaalbijeenkomsten 2018

Kwartaalbijeenkomsten 2018
Deskundigheidsbevordering,
intervisie en collegiale contacten

 In 2018 worden er weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o.
Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende systeemtheoretische thema’s op een interactieve wijze te presenteren.
Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:
Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken.
– Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
– Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
– Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

In 2018 willen we verschillende verslavings problematieken nader bekijken van uit het systeemtheoretische en therapeutisch perspectief.

Maandagavond 5 februari 2018
Gertjan van Zessen;
 Verslaafd aan cyberseks en internet porno.
Gertjan van Zessen is psycholoog en seksuoloog. Hij is sinds 1984 wetenschappelijk en therapeutisch werkzaam op het gebied van seksuele dwangmatigheid en seksverslaving.  Cyber-Seksverslaving,  seks zonder fysieke aanraking  via internet, de webcam, chatboxen, het plaatsen van erotische foto’s van jezelf, komt als aanmeldingsklacht steeds vaker voor. Soms op of over de grens van een  zedendelict als kinderen  pornografisch materiaal van zich zelf  op het internet plaatsen. In deze lezing wordt stilgestaan bij de aard en betekenis van deze problematiek op de seksuele ontwikkeling  en wordt er een praktische behandeling van seksverslaving besproken.
verslag kwartaalbijeenkomst 5 februari 2018

Maandagavond 28 mei 2018
Drs. Jan Baars;  Systeemtherapeutische benadering van mensen met een verslaving aan automutilatie.
Drs. Jan Baars is hoofdbehandelaar van het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen bij G.G.Z.Centraal Daarnaast is hij vrijgevestigd psychotherapeut / systeemtherapeut, supervisor en opleider van de N.V.R.G.
Automutilatie, zelfbeschadiging of zelfverminking komt in veel verschillende gradaties voor. Van licht tot heel ernstig waarbij ledenmaten geamputeerd moeten worden of blijvende lichamelijk schade wordt opgedaan. Soms de dood tot gevolg hebbend. Er zijn veel verschillende motieven  waarom mensen auto mutileren  die kunnen gaan over het omgaan met spanning en innerlijke pijn, een uiting van agressie of depressie. Er is zeker een lichamelijke verslavings factor die het verslaafd zijn aan automutileren verklaart. Toch spelen  interactionele motieven of prikkels vaak een rol.  Dit  geeft vaak weer een negatieve afwijzende of bezorgde bekrachtigende reactie van de omgeving.
verslag kwartaalbijeenkomst 28 mei

Maandagavond 17 september 2018
Nog in overleg;  Verslaafd aan de ander.

Verslaafd aan de ander gaat over de verslaving om macht uit te willen oefenen over de ander in de complexe interactie tussen partners. Het gaat over hiërarchie in de relatie en de wens om de ander te willen veranderen.  Over de spiraal van geweld waar partners in terecht kunnen komen en waar onbewuste motieven een belangrijke rol spelen.  Het kan leiden tot huiselijk geweld en familiedrama’s. In deze presentatie worden verschillende visies op dit systemische fenomeen  uiteengezet en de uitgangspunten voor de behandeling weergegeven.

Maandagavond 19 nov 2018
Miranda Koning; Eetverslaving
Miranda Koning is systeemtherapeut en MST therapeut.
Val jezelf niet af ! Eet verslaving is wereldwijd door de WHO erkend als een groot probleem en een bedreiging voor de volksgezondheid. In deze presentatie wordt het hebben van een eetverslaving geplaatst in de systemische context. Is een eetverslaving een relationele kwestie? Welke aspecten in de ontwikkeling zijn van invloed op het emotie eten? Is een eetverslaving genetisch of intergenerationeel bepaald? Het verschil in lichaamsbeeld en beleving door de eeuwen heen. De relatie tussen identiteit en het lichaam vanuit bio energetisch perspectief en hoe je eetverslaving in de systeemtherapie kan behandelen.

Tijd:
Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoetingen met anderen, koffie en thee.
19.30 uur – 21.30 uur presentatie.
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact.
Plaats:
De “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep. (nabij Zwolle)
De kosten:
De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn   € 135,-
Aanmelden:
Aanmelding met vermelding van je personalia, werkadres en registratienr bij de NVRG, kan per e-mail info@deoranjehof.nl  en door overmaking van € 135,- op NL56 RABO 0314 4414 25   t.n.v. kwartaalbijeenkomsten 2018.

Accreditatie:
NKS accrediteert het voor 3 punten per avond.
De accreditatie bij de NVRG  is  aangevraagd.

 Voor meer info Téo Visser 06-54333855
of Carey Woortman   06-10232622
teovisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl
www.tencsysteemtherapie.nl