LVB heb je niet alleen 29-03-2019


LVB heb je niet alleen!
29-3-2019

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het congres: LVB heb je niet alleen! Een interactief congres  wat zal gaan over een systemische benadering van mensen met een licht verstandelijke beperking, LVB. 15 % van de jongeren onder de 18 jaar heeft LVB wat vaak niet onderkend wordt omdat ze er volwassen uitzien en verbaal vaardig zijn en zo hun gebrek aan probleemoplossend vermogen  niet zichtbaar wordt . Bij volwassenen  geld dit ook. Zij maken deel uit van het sociaal en maatschappelijk leven met de verwachtingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen en worden vaak  overschat en overvraagt wat kan leiden tot forse problemen en crisissituaties.  

Hulpverleners uit o.a. de jeugdhulpverlening, de GGZ en de forensische zorg  ervaren over het algemeen dezelfde problemen en dilemma’s  in het hulpaanbod die zij geven. Hoe kun je LVB onderkennen? Wat vraagt een LVB m.b.t. de bejegening?  Wanneer ga je van autonomie uit en wanneer neem je iets over? Hoe ga je om met relaties en interacties  in de sociale context met mensen met een LVB?

Het congres LVB heb je niet alleen wordt georganiseerd ì.s.m.het NKS, Nederlands Kwaliteitsregister Systeemspecialisten, T&C systeemtherapeuten i.c.en met stichting Reinaerde.

Programma:

09:00 uur Inloop met koffie en thee.

09:30 uur  Wat is een LVB? door Brenda Cooiman , GZ psycholoog en klinisch psycholoog i.o en Diane Maarleveld, systeemspecialist.
Deze lezing zal gaan over diagnostiek van LVB, het IQ ,psychiatrische problematiek  en het sociaal functioneren.  Aan de orde komt ook hoe je als hulpverlener een “quick scan” kan doen. Daarnaast de vraag welke betekenis de klant geeft aan de diagnose in verschillende contexten.

11:00  uur  Koffiepauze en ruimte voor collegiale ontmoeting.

11:30 uur  Wat vraagt LVB problematiek in de communicatie van de hulpverlenen

Door  Dianne Maarleveld, systeemspecialist en Brenda Cooiman , GZ psycholoog en klinisch psycholoog i.o. 
Wat vraagt LVB problematiek in de communicatie van de hulpverlener  en welke specifieke kenmerken en problemen  kom je tegen in de informatie verwerking van mensen met LVB problematiek? Hoe kun je gebruik maken van de hermeneutische cirkel voor het inschatten van de draagkracht van de klant? Hoe kun je gebruik maken van ervaringsgericht leren in de hulpverlening van mensen met LVB problematiek?

12:30 uur    Lunchpauze en ruimte voor collegiale ontmoeting.

13:30 uur LVB  problematiek, relatievorming  en de seksuele ontwikkeling.  
Door Henriëtte van der Aa, GZ psycholoog en klinisch psycholoog i.o bij Bartimeus.
LVB  problematiek, relatievorming  en de seksuele ontwikkeling  gaat over het herkennen van de eigen seksualiteit  en het respecteren van relationele en seksuele grenzen. De mensen met LVB problematiek zijn over vertegenwoordigt in de groep van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe leer je op een goede manier je seksualiteit te beleven en wat vraagt dit van de hulpverleners  over  geven van uitleg en voorlichting over de seksualiteit?

15:00 uur  Koffiepauze en ruimte voor collegiale ontmoeting.

15:30 uur  Wat doet  LVB problematiek  in de gezinsverhoudingen .

Door  het team systeemspecialisten van Reinaerde 
Wat doet LVB problematiek in de gezinsverhoudingen  bij vaak complexe multiproblem gezinnen? Welke opvoedondersteuning kun je bieden? Kun je inzicht geven in de eigen problematiek van de klant? Welke specifieke vragen spelen er in de verschillende levensfasen van de klant om de levensfase-overgangen goed te kunnen maken?

16:30 uur Einde van de dag met de mogelijkheid om bij een informele borrel nog even na te praten.

Plaats: de “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep.

Tijd:  Vanaf  9.00 uur ontvangst met koffie en thee.
De masterclass  begint om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

De kosten: € 175,- incl. koffie/thee, lunch

Accreditatie:  De accreditatie voor deze dag is aangevraagd bij de N.V.R.G. en NVSPV , NKS, NFG , SKJ en de NVPMT

Inschrijving:
1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lid nummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl

2. Betaling van € 175,- op bankrekeningnummer Iban
NL56 RABO 0314441425 t.n.v. NKS o.v.v je naam en LVB heb je niet alleen.
I

Annulering:   Bij annulering vóór 1 maart  2019  wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 maart 2019 is het volledige bedrag verschuldigd.
Voor meer info: www.tencsysteemtherapie.nl