Supervisie

In de “ Oranjehof” centrum voor relatie en gezin in Wezep (bij Zwolle), wordt systeemtherapeutische supervisie gegeven.  De supervisie is erkend door de NKS.

De supervisie kan individueel of in een groep van maximaal 4 personen gegeven worden.

Methodiek

Supervisie is een methode om te leren van concrete werkervaringen door middel van reflectie. Hierbij ligt de focus op het vergroten van de systemische kennis, systemische vaardigheden en attitude van de therapeut.

In dit leerproces worden mogelijke “blinde vlekken” bewust gemaakt in de rol en positie van systeemtherapeut in de verschillende gelaagdheden van het werk.

Omdat je als systeemtherapeut onderdeel wordt van het cliëntsysteem zal er in de supervisie stilgestaan worden bij hoe je in deze synchronisatie van het systeem, een vrije positie weet te behouden.

Daarnaast wordt je in de supervisie gestimuleerd om een eigen systemische werkstijl te ontwikkelen waarin je creatief en authentiek de transfer maakt van de systeemtheoretische uitgangspunten naar de eigen praktijk.

Casuïstiek wordt middels een beeldopname ingebracht met een concrete supervisievraag. In de ingebrachte casus is de supervisant zelfstandig en als enige werkzaam met de cliënt en of cliëntsysteem. Na de supervisie maakt de supervisant een kort reflectieverslag m.b.t. de opgedane leerervaring.

De supervisiecyclus wordt afgesloten met het ondertekenen van een NVRG verklaring door de supervisor.

Supervisoren

De supervisoren zijn ervaren systeemtherapeuten en opleiders.

Carey Woortman (1957) ( NKS erkende supervisor)
06-10232622
careywoortman@planet.nl

Aanmelding

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de opleiders met vermelding van je naam, adres en contactgegevens. Bij verdere vragen kunt je ook contact met één van hen opnemen.

Locatie

De supervisie wordt gegeven in:
de “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2,
8091 GA Wezep (bij Zwolle)