Training Ameland: Systeemgericht werken in de hulpverleningspraktijk april 2018

vuurtoren

Interactieve systemische scholing in het werken met (gezin)systemen op Ameland  van

 13, 14 en 15 april 2018

 

Leren door doen!

In deze interactieve scholing leren de deelnemers op een pragmatische manier een systeemgerichte visie te ontwikkelen. Vanuit de verschillende systeemtheoretische stromingen worden systemische interventietechnieken aangeboden. De theorie is ondersteunend bij het praktisch oefenen.

Wanneer je als hulpverlener ziet dat individuele problematiek nooit los staat van de omgeving van de hulpvrager en dat de sociale omgeving (gedrag)problemen kan genereren of in standhouden en wil je dit op een professionele wijze kunnen beïnvloeden, dan is deze driedaagse een vorm van deskundigheidsbevordering voor jou.

Lees de reacties van de deelnemers van de scholing (www.tencsysteemtherapie.nl)

Doelgroep  Deze bijscholing is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en  andere vormen van agogische hulpverlening.

Werkwijze Door gebruik te maken van diverse non-verbale en lichaamsgerichte oefeningen kun je als hulpverlener zelf ervaren wat er in de betrekkingen tussen mensen gebeurd en hoe je ontwikkelingen van binnenuit kunt faciliteren. De training wordt gegeven door twee systeemtherapeuten die werkzaam zijn in de GGZ en de gezondheidszorg en veel ervaring hebben op het gebied van de psychiatrie en jeugdhulpverlening.

Werkboek Tijdens de bijscholing krijgen de deelnemers een literatuurmap en een werkboek waarin persoonlijke aantekeningen en opdrachten gemaakt kunnen worden.

Locatie Het leven kun je zien als een reis waarin je diverse pleisterplaatsen aan zult doen. Om dit “reizen” te ondersteunen wordt deze bijscholing gegeven in het Stayokay Hostel Ameland, een voormalige jeugdherberg aan zee. Er zijn kamers voor twee personen met eigen douche en toilet. Adres: Stayokay Hostel Ameland, Oranjeweg 59, 9161 CB Hollum, Ameland tel +31 (0)519 555 353, 100 meter van zee.

Tijden Het programma begint vrijdag 13  april om 16.00 uur  en eindigt  zondag 15 april om 15.00 uur. Bij aankomst zijn de kamers vanaf 15.00 uur beschikbaar.

Aanmelden  kan per e-mail naar info@deoranjehof.nl en door overmaking van € 525.- op  IBAN-nummer NL45 RABO 0119 5081 92 onder vermelding van bijscholing Ameland april 2018. Vermeld in de e-mail je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en functie.

Kosten De kosten zijn inclusief de overnachtingen, ontbijt, lunch en diner.  Vervoer en de overtocht zijn voor eigen rekening.

Accreditatie

NKS, SKJ, Registerplein en  Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
POH-GGZ

Meer informatie C . Woortman, tel : 06-10232622 T. Visser, tel : 06-54333855