Agressie in perspectief 21 september 2018

Agressie in perspectief
21- sept – 2018

Deze bijscholingsdag over agressie in perspectief leert de deelnemers op een positieve manier te kijken naar agressie in het leven van mensen en hoe als hupverlener deze vitale levenskracht op een adequate wijze kan inzetten in het leven en de relaties van de cliënt.
Agressie regulatie richt zich vaak op het van buitenaf ingrijpen waarbij agressie moet stoppen. Als hulpverlener wordt je dan vaak een politieagent of een rechter van de communicatie. Maar wordt daar iemand mee geholpen die gepest wordt of mensen die in een huiselijk geweld situatie terecht zijn gekomen? Verandert door structureel ingrijpen, de relatie met jezelf en de ander wel?
Agressie in perspectief leert je vanuit verschillende theoretische concepten te kijken: psychologisch, sociologisch, neuro biologisch, systemisch, energetisch.
Naast de theorie zal er in de middag veel praktisch geoefend worden hoe je in begeleidingscontacten of therapeutische bijeenkomsten hiermee aan het werk kan gaan.

Jeroen Terpstra ( psychiater)
Téo Visser (systeemtherapeut en crisis-interventor)
Carey Woortman ( systeemtherapeut)

Doelgroep: Dit congres is met name bedoeld voor hulpverleners die in de dagelijkse praktijk met crises te maken krijgen waarbij agressie aan de orde is.
Locatie: de “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep (bij Zwolle).
Tijd: Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee.
De dag begint om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Kosten: € 225,- incl. koffie/thee, lunch.
Accreditatie: De accreditatie voor deze dag is aangevraagd bij de NKS, N.V.R.G. en V&VN afd SPV en het Registerplein en SKJ.
Inschrijving:
1. Aanmelden kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lidnummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl
2. Betaling van € 225,- op NL45 RABO 0119 5081 92 t.n.v. T&C onder vermelding van: congres agressie in perspectief
Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.

Annulering: Bij annulering vóór september 2018 wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 september 2018 is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor meer info Téo Visser 06-54333855 en Carey Woortman 06-10232622.
teovisser@solcon.nl en careywoortman@planet.nl
www.tencsysteemtherapie.nl