NKS-dag 8 november 2019

Voor alle systeemspecialisten! Een dag voor collegiale ontmoeting en deskundigheidsbevordering.

programma:

9.00 uur: ontvangst met koffie/thee

9.30 uur – 12.30 uur: Gastspreker Marinke Woortman (pmt ‘ster, opgeleid in common ground, werkzaam bij Familysupporters? neemt ons mee in “Groundwork”. Groundwork, ook wel Common Ground genoemd, heeft als doelstelling om vanuit verbinding met jezelf een gemeenschappelijke verbondenheid te ervaren in relaties met anderen en om vanuit gemeenschappelijke verbondenheid met anderen in contact met ons authentieke zelf te kunnen komen. Groundwork draagt er aan bij de verbinding met onszelf te vinden en te verstevigen wat daarmee een veilige basis vormt vanuit waar we ons met elkaar verbonden kunnen voelen. Groundwork maakt gebruik van lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte werkvormen die direct toepasbaar zijn in de praktijk van de systeemspecialist. 

13.30 uur – 16.30 uur: De middag staat in het teken van koppeling van theorie en praktijk. Aan de hand van casuïstiek uit eigen praktijk worden theoretische kaders geoefend. Daarnaast is er ruimte voor theoretische verdieping. De middag wordt door Carey geleid.

Locatie: De “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin

Adres: Kerkweg 2 te Wezep

Aanmelden: via E-mail info@deoranjehof.nl

Tijd:  Vanaf  9.00 uur ontvangst met koffie en thee.
aanvang om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

De kosten: € 115,- incl. koffie/thee, lunch

korting : meld je aan voor 1 oktober en ontvang € 30,- korting!!

Accreditatie:  Het NKS accrediteert deze dag met 6 punten.

Inschrijving:
1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en NKS-lidnummer aan info@deoranjehof.nl

2. Betaling op bankrekeningnummer Iban NL 45 RABO 0119 5081 92 t.n.v. t&csysteemtherapeuten o.v.v je naam en NKS 8.11