Congres suïcideverleiding in systemen 7 november 2016

 

Congres suïcideverleiding in systemen                                   7 november 2016

Het congres Suïcide verleiding in systemen gaat over de verschillende sociale invloeden  en krachten die mensen kunnen brengen tot suïcidaliteit en een niet natuurlijke dood.  Er wordt veel gedaan op het gebied van suïcidepreventie alleen het cijfer van het aantal geslaagde suïcides is de laatste jaren gestegen van 1500 naar 1850 personen per jaar.  Is de zelf gekozen dood een macabere oplossing voor een moeilijke situatie of spelen sociale aspecten hierin  een belangrijke rol.  Hoe ontstaat het idee en het gevoel dat anderen beter af zouden zijn zonder jouw?  Recent waren er vijf jongeren uit één woonplaats die elkaar al dan niet beïnvloeden om een geslaagd einde aan hun leven te maken.  Is de dood een oplossing als die uitnodigt om “ rust “  te vinden in moeilijke persoonlijke situaties of ziekte. Kunnen negatieve interactieprocessen in gezinsystemen leiden tot sociale uitstoting en een geslaagde  suïcide.

Op dit congres willen we het hebben over deze verschillende invloeden en hoe je daar als hulpverlener mee om kunt gaan. Deskundige sprekers zetten deze invloeden uiteen en geven op een eigen wijze aan hoe je er als hulpverlener mee om kunt gaan.

Programma:

9.00-9.30 uur inloop en koffie

9.30 uur: Suïcide en de interactie met het sociale systeem. Door  Jan Baars psychotherapeut systeemtherapeut . Als suïcide geen ziekte is maar gedrag wat leid tot een zelf gekozen dood welke sociale invloeden spelen hierin dan een rol. Is er sprake van een vrije keuze of is er ook sociale druk die kan leiden tot deze stap.

1100-1130 uur koffie pauze

 

11.30- 13.00 uur : Suïcidaliteit en kinderen door Aleid Grijpma , kinderpsychiater te Lelystad. Veel jongeren hebben suïcide gedachten en verwonden zichzelf of doen suïcidepogingen! Hoort dit bij een normale ontwikkeling? Welke ongunstige sociale factoren verhogen het risico op suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren?

1300-1400 uur: lunch.

14.00-15.30 uur: Suïcide en wie is er verantwoordelijk voor?  Door Nienke Hoekstra psychiater en systeemtherapeut, crisisdienst te  Harderwijk.  Wie is er verantwoordelijk voor suïcidaal gedrag en hoe lang is de  cliënt  aanspreekbaar op de eigen verantwoordelijkheid.  Suïcide-uitingen doen een krachtig appel op het systeem en op de hulpverleners. Hoe ga je hier mee om? Is suïcidaliteit een reden voor opname?

15.30-16.00 uur: theepauze

16.00-17.00 uur: plenaire discussie n.a.v. stellingen

Plaats: Dit congres wordt gehouden in de “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep (bij Zwolle).

Tijd:  Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

De kosten: € 175,-

Accreditatie: De accreditatie voor deze dag is aangevraagd bij de N.K.S, de N.V.R.G. de Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en registerplein.

Inschrijving:

  1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lidnummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl
  1. Betaling van € 175,- op bankrekeningnummer NL45 RABO 0119 5081 92 t.n.v. suïcideverleiding in systemen 7 nov 2016

Annulering:  Bij annulering vóór 1 oktober 2016 wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 oktober 2016 is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor meer info Téo Visser 06-54333855 en Carey Woortman 06-10232622

teovisser@solcon.nl en careywoortman@planet.nl