NKS-dag 4 november 2020

Specifiek voor de systeemspecialis om collega’s te ontmoeten, deskundigheid te vergroten en praktijkzaken aan de orde te stellen.

Programma woensdag 4 november:

We hebben ons best gedaan om weer een interessant programma te maken. Zoals inmiddels de gewoonte is, kun je op deze dag je collega’s ontmoeten om wetenswaardigheden uit te wisselen en bij te praten. Daarnaast is er ook een dagdeel gepland om je systeemspecialistische kennis en vaardigheden verder te verdiepen aan de hand van eigen casuïstiekvragen.

Het verloop van een therapie wordt in belangrijk mate beïnvloed door het vermogen van jouw als therapeut om spanning te creëren en ook spannende momenten aan te gaan zoals bijv. bij het kantelen van de verworden context naar de oorspronkelijke context of bij het expliciteren van wat er impliciet gecommuniceerd wordt. Dit vraagt een vermogen om je als therapeut te kunnen positioneren.  Positioneren vraagt allereerst dat we stilstaan bij onszelf. Contact maken met onszelf om van daaruit krachtig naar buiten te kunnen treden t.o.v. de ander.

Gerald Riedstra neemt ons op deze dag mee in de wereld van het boksen om allerlei aspecten van het positioneren te kunnen begrijpen en zeker ook te ervaren.

Gerald is psycho-motorisch therapeut (pmt), systeemtherapeut i.o. en docent pmt bij hoge school Windesheim te Zwolle. We kennen Gerald ook van een kwartaalbijeenkomst waar hij gesproken heeft over zijn onderzoek m.b.t. het positieve effect op de ontwikkeling van kinderen wanneer vaders met hun kinderen stoeien.

Neem (sport)kleding en -schoenen mee waarin je makkelijk kunt bewegen. Waarschijnlijk is een deodorant nodig maar het is ook mogelijk om in de Oranjehof even te douchen. Neem daar dan je spullen voor mee.

De kosten voor deze dag zijn € 50,- inclusief koffie/thee en lunch. Dit bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0119508192 t.n.v. t&csysteemtherapeuten te Wezep o.v.v 4 nov.