Cursus systeemtheoretisch werken

cursus systeemtherapieT&C Systeemtherapeuten in Company biedt een driedaagse cursus Systeemtheoretisch werken aan.

In de praktijk van psychosociale en psychiatrische hulpverlening hebben professionals bij uitstek te maken met een grote diversiteit aan hulpvragen en problematieken die zelden geïsoleerd, los van de omgeving van de cliënt behandelt kunnen worden.

De systeemtheorie biedt mogelijkheden om het sociale systeem te betrekken bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Daarmee is systeemgericht werken voor veel teams binnen de ambulante en klinische GGZ, het algemeen maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de verslavingszorg, de forensische psychiatrie en aanverwante organisaties een belangrijk uitgangspunt.

Het werken op basis van principes van de systeemtheorie vereist kennis en kunde. Deze cursus biedt een theoretisch kader maar vooral ook praktische toepassingen voor uw alledaagse hulpverleningspraktijk.

In een cursus van drie dagen wordt uw team getraind in het systemisch en contextueel denken en interveniëren.

Doel van de cursus

In de cursus maakt u kennis met de belangrijkste en actuele principes van systeemgericht werken. Op basis van deze principes ontwikkelt u een attitude en (gespreks)vaardigheden. U oriënteert zich op mogelijkheden om binnen uw organisatie systeemgericht te kunnen werken.

U wordt competenter in het toepassen van uw therapeutische interventievaardigheden bij het werken met paren, gezinnen en larger systems in een institutionele setting.

Doelgroep

HBO-opgeleide hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, of daaraan gelijkwaardig opgeleiden, die in de praktijk te maken hebben met partners, gezinnen en andere systemen.

Inhoud

In de cursus wordt de noodzakelijke aandacht gegeven aan theoretische kaders en staat vooral het werken aan praktische vaardigheden op de voorgrond. Aan de orde komen:

 • Inleiding en toelichting op basisbegrippen uit de systeembenadering (waaronder circulaire causaliteit, hiërarchie, grenzen, coalitie, structuur, diade, triade)
 • Communicatietheorie, uitgangspunten en vaardigheden
 • (Gezins) therapeutische strategieën, technieken en vaardigheden
 • Inbedding van een systeemgerichte benadering in organisaties
 • Systeemdiagnostisch onderzoek
 • Niveau’s van communicatie (relatiedefinities en probleemdefiniëring)
 • Herpositionering binnen sociale systemen
 • Redundante (=herhalings)patronen
 • Oplossingen van de eerste en tweede orde
 • Dominante verhalen en heersende opvattingen (belief-systems)
 • Externaliserende / personaliserende technieken

Literatuur

U ontvangt een syllabus met te bestuderen  literatuur.

Kosten en Locatie

De kosten voor de training hangen samen met de tijdsinvestering en locatie waar het scholingsaanbod gegeven wordt. De training kan, in overleg, binnen de eigen instelling gegeven worden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u  contact op nemen met:

Dhr. Carey Woortman
Trainer/ Systeemtherapeut
(06-10232622)