Interactieve workshop systeemgericht werken

T&C Systeemtherapeuten in Company geeft interactieve workshops in het systeemgericht  werken.

De interactieve workshop biedt een introductie in het systeemgericht denken en werken. Het is een “snuffelen” aan systeemtheoretische uitgangspunten aan de hand van specifieke thema’s die in de eigen dagelijkse praktijk spelen.

Hoe word je bijvoorbeeld als hulpverlener meegenomen in het denken en handelen  van sociale systemen (ingezogen raken) of hoe kun je meervoudig partijdig handelen wanneer er van verschillende kanten aan je “getrokken” wordt. Ook zaken uit de praktijk als omgaan met weestand of agressie kunnen de leidraad zijn voor de workshop.

Het motto is “Leren door doen”. In de workshop worden de deelnemers op een actieve manier bewust gemaakt van het krachtenspel dat zich, vaak op een “onzichtbare manier”, tussen mensen afspeelt. Op deze wijze worden systeemtheoretische uitgangspunten en vaardigheden, op maat, aangeboden.

Zowel individuele als groepsopdrachten en oefenvormen maken de workshop tot een boeiende en afwisselende kennismaking met het systeemgericht werken. 

 Werkwijze:

  • Algemene presentatie uitgangspunten van de systeemtheorie.
  • Diverse systeemtheoretische technieken.
  • Rollenspel en oefeningen.
  • Pragmatische handvatten.

Doelgroep:

Het aanbod is voor hulpverleners (verpleegkundigen, SPV, gezinsvoogden, maatschappelijk werkers, artsen, psychologen en psychiaters). De workshops zijn geschikt voor teamdagen.

Kosten en Locatie:

De kosten voor de training hangen samen met de tijdsinvestering en locatie waar het scholingsaanbod gegeven wordt. De training kan, in overleg, binnen de eigen instelling gegeven worden. 

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:

Dhr. Carey Woortman
Trainer/ Systeemtherapeut
(0610232622)
careywoortman@planet.nl