Partner-relatietherapie (PRT)

Partner-relatietherapie (PRT), ook wel relatietherapie genoemd, wordt gegeven  door de medewerkers van T&C Systeemtherapeuten in Company. Partner-relatietherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie en psychotherapie waarbij de partners samen in therapie zijn.

Uitgangspunten:
In de partner-relatietherapie staat de interactie tussen beide partners centraal. In de wisselwerking tussen beide partners kunnen negatieve spiralen van gedrag ontstaan waardoor de verwijdering toeneemt en de intimiteit in de partnerrelatie minder wordt.

Spanningen in de relatie kunnen ontstaan door onvoldoende afstemming in persoonlijke opvattingen en gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen. Deze motieven ontstaan en worden o.a. versterkt in de wisselwerking met de ander. Dit is een complex proces waarin stagnatie kan optreden.

Je eigen achtergrond, opvoeding en het verleden spelen hierin  een belangrijke rol. Zeker wanneer belastende traumatische ervaringen aan de orde zijn.Verder vraagt elke levensfase een specifieke aanpassing van beide partners. Het krijgen van kinderen, verhuizing, verandering van baan, ziekte enz. zijn normale levensgebeurtenissen die wel voor stress en spanning in de relatie kunnen zorgen. De nadruk in de therapie zal liggen op wat er in het hier en nu gebeurt tussen de beide partners.

Aanmelding:
Belangstellenden kunnen zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij
Carey Woortman: 06-10232622 careywoortman@planet.nl