Nederlands Kwaliteitsregister voor Systeemspecialisten (NKS)

voor informatie over het kwaliteitsregister zie:  www.systeemspecialist.com