Systeemtherapeutische opleiding erkend Systeemspecialist!

In deze 2-jarige opleiding (op wo-master niveau) word je meegenomen in de verschillende systeemtheoretische stromingen. Hierbij leer je deze kennis te integreren met de theorieën van het lichaams- en ervaringsgericht werken. Je vergroot je gespreksvaardigheden, je interventiemogelijkheden en scherpt je therapeutische attitude.

Hiermee word je een degelijk toegeruste  therapeut in het werken met paren, gezinnen en grotere systemen.

Wat maakt deze opleiding zo bijzonder?

Systeemspecialistische therapie is een veelzijdig vak. Een ambacht die de vaardigheid vraagt om te kunnen “dansen” met de veelheid aan  verschillende systeemtheorieën in combinatie met theorieën over ervarings- en lichaamsgericht werken.

Kennis komt tot leven door het te verinnerlijken en het te kunnen toepassen in de praktijk. Je verwerft een schat aan methoden en technieken. Hiermee kun jij jouw eigen persoonlijke kleur geven aan het vak. Als systeemspecialist is jouw authenticiteit en persoonlijkheid je “gereedschap” in de ontmoeting met je cliënten. Zelfreflectie krijgt daarom ook een belangrijk plek door de hele opleiding heen.

Wat doet de Systeemspecialist?

De Systeemspecialist:

– gaat er vanuit dat iedereen deugt om van daaruit zich te richten op gezondheid en de mens in zijn context; – ziet ” crisis” als een moment van kans en keuze om tot verandering/groei in de relatie te komen. Weet daarom ook crises te creëren;- spreekt vitale krachten (agressie, humor, seksuele energie) in de mens aan; – legt het verband tussen de gesproken taal en de taal van het lichaam; – versterkt het evenwicht van het denken en het voelen, middels ervaringsgerichte interventies; – expliciteert de verschillen in de betrekkingen waardoor verdieping in de relatie kan worden versterkt en de intimiteit toeneemt; – versterkt het vermogen om in verbinding met de ander autonoom te zijn en vrijheid in nabijheid te ervaren.

Wat krijg je mee in de opleiding?

Als systeemspecialist ben je gericht op de onderlinge relatie/verhoudingen en de contexten waarin wij tot ons zelf en tot elkaar verhouden.

Je bent vaardig in het creëren van nieuwe contexten waarin ruimte komt om nieuwe betekenissen te kunnen vinden voor wat als probleem wordt ervaren.

Problemen zijn van het leven. In de opleiding leer je duurzame veranderingsprocessen te bewerkstelligen door de  cliënt (letterlijk) in beweging te brengen waarbij het doel is dat de cliënt leert zich tot problemen in het leven te verhouden en op te lossen.

Hierbij heb je geleerd om meervoudig partijdig, nieuwsgierig en oordeelsvrij te zijn.   

Hoe is de opleiding opgebouwd?

In het eerste jaar verwerf je de basale vakkennis van het systeemspecialistisch denken en maak je je vaardigheden eigen om ervaring- en lichaamsgerichte interventies te kunnen inzetten. Hierbij staat het systeemspecialistische betekenis kunnen geven centraal.

Na steeds 4 lesdagen is er een “boerdag”. Op deze dagen kun je met de opgedane kennis en vaardigheden verder “stoeien” en zo eigen maken.

In het tweede jaar leg je de basis om de ontwikkelen van leerling naar vakkundige te kunnen maken. Hiervoor wordt het  “leerhuismodel” gebruikt. Een “atelier”  waarbij je aan de slag gaat met “echte” cliënten en een “reflecting team”. Dus de echte praktijk als therapie- en leersetting!

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een thesis waarin je antwoord probeert te geven op een door jouw gekozen systeemspecialistische vraagstelling. Hierbij leg je verbanden met de theorieën vanuit de opleiding. Vervolgens presenteer je jouw thesis en bevindingen en verbind je deze aan een ervaringsgerichte oefening die je met de toehoorders doet.

Wat is de visie op leren?

In deze opleiding leer je zowel de lichaamstaal en -signalen te lezen en te verstaan en met lichaamsgerichte interventies het ervaringsgericht leren te stimuleren. Omdat relaties bepaald worden door wat er op betrekkingsniveau gecommuniceerd wordt, loopt het lichaamsgericht werken en het ervaringsgericht leren van de systeemspecialist in spé, als een rode draad door de opleiding.

In de opleiding zal er voortdurend een cyclus zijn waarbij de leerstof (theoretisch en ervaringsgericht) aangereikt wordt waarmee je op ontdekkingstocht gaat door te experimenteren en te ervaren in oefensituaties en in de praktijk. Vervolgens geeft reflectie hierop betekenis en verinnerlijking.

Is er ook supervisie?

Jouw persoonlijke eigenschappen als systeemspecialist zijn doorslaggevend voor de therapeutische resultaten. Omdat je voortdurend beweegt op het persoonlijke en interpersoonlijke terrein en zelf het “gereedschap” bent, is zelfkennis en bewustzijn van de oorsprong van het eigen handelen noodzakelijk.

In de opleiding wordt verband gelegd tussen de opgedane kennis en jouw persoonlijke kwaliteiten. In de supervisie reflecteer je op de opgedane kennis, vaardigheden en je eigen socialisatie.

Is er ook een eindtoets of examen?

Gedurende de opleiding vinden er tussenevaluaties plaats in de vorm van individuele gesprekken met de docent(en). Hierbij gaat het over de vraag of jouw leerproces, in de pas loopt met de voortgang van de opleiding. Hiervan wordt verslag gemaakt door zowel de docent(en) als door jouw zelf. Om te kunnen afstuderen en het diploma te verwerven, moet jij minimaal 2 x inbreng hebben in het leerhuis. Dit zijn toets momenten m.b.t. de integratie van opgedane kennis en de toepassing er van in de praktijk. Deze moeten met een voldoende beoordeeld worden. Wanneer dit niet het geval is is er eenmalig herkansing mogelijk middels een extra leerhuisinbreng. Tot slot wordt de opleiding afgerond met het schrijven van een thesis die beoordeelt wordt door de docent(en). Wanneer ook de thesis met een voldoende beoordeelt is wordt het diploma behaald.

Waarom filosofie?

Om goed te kunnen reflecteren op ons handelen is bezinning nodig op de vraag “waarom wij vinden wat wij vinden” en hoe deze idee-vormingen ons handelen in de praktijk bepalen. Filosofie helpt ons daarbij. Aansluitend bij de thema’s die in de opleiding aan de orde komen wordt een module filosofie gegeven. Thema’s die aan de orde komen zijn: Familie en relaties, identiteit, waarheid en wetenschap, seksualiteit, rouw en verlies, agressie en geweld, leren en veranderen.

Wat zijn de toelatingseisen?

Je hebt minimaal een erkend Hbo-diploma in de agogische beroepen. Je bent werkzaam als hulpverlener/behandelaar.

Is de opleiding erkend?

Deze opleiding is erkend door het Nederlands Kwaliteitsregister Systeemspecialisten (NKS). Het NKS is gelieerd aan  het NFG. Hiermee kunnen zelfstandig werkende systeemspecialisten voor vergoeding door zorgverzekeraar in aanmerking komen!

T&C Systeemtherapeuten is erkend door het CRKBO

Is de opleiding geaccrediteerd?

Accreditatie is aangevraagd bij het Registerplein, SKJ, SRVB.

Hoofdopleider:

Carey Woortman, systeemtherapeut, systeemspecialist, supervisor, lid van de NVRG en NKS.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de 2-jarige opleiding tot Systeemspecialist zijn € 8000,-

Op aanvraag is een betalingsregeling mogelijk. Na de aanmelding ontvang je de gegevens van de opleiding en een nota. Boeken voor de opleiding worden door de deelnemer zelf aangeschaft. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 450,-

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kun je aanmelden door op de site www.tencsysteemtherapie.nl, opleiding Systeemspecialist, het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen.

De opleidingsdag is om de week gepland rekening houdend met de landelijke schoolvakanties.

Voor overzicht van de opleidingsdata ga naar www,systeemspecialist.com

Waar wordt de opleiding gegeven?

De opleiding wordt gegeven in de “Oranjehof”centrum voor relatie en gezin, Kerweg 2 8091GA te Wezep.

Hoe kan ik contact opnemen?

Voor vragen kun je contact opnemen met

Carey Woortman: Tel.nr. 06-10 232 622 / careywoortman@planet.nl

info@deoranjehof.nl / www.tencsysteemtherapie.nl