Gezinstherapie

Gezinstherapie wordt  door de systeemtherapeuten van T&C gegeven. Het is een specifieke vorm van therapie waarbij het gezin of een deel van het gezin in therapie is.

Uitgangspunten:

  • In de gezinstherapie staat de interactie tussen de verschillende gezinsleden centraal.
  • In de wisselwerking tussen de verschillende gezinsleden kunnen negatieve spiralen van gedrag ontstaan waardoor de verwijdering toeneemt en de persoonlijke verbondenheid minder wordt. Ouders kunnen het gevoel krijgen geen invloed meer te hebben vanuit de ouderpositie. Kinderen kunnen de beleving hebben dat ze er niet meer toe doen.
  • Spanningen in de relaties kunnen ontstaan door onvoldoende afstemming in persoonlijke opvattingen en verwachtingen. Het gezin is continu in ontwikkeling en moet voortdurend aanpassingen maken op de verschillende ontwikkelingsfase van de gezinsleden.
  • Veiligheid en bescherming, om vandaar uit de zelfstandigheid van alle gezinsleden te bevorderen, kunnen door de spanningen veranderen in angst en vijandigheid wat een negatieve invloed heeft op de autonomie van de gezinsleden.
  • De nadruk in de therapie zal liggen op wat er in het hier en nu gebeurt tussen de verschillende gezinsleden.

Hoe verloopt de gezinstherapie?

Na het eerste kennismakingsgesprek zal de therapeut in overleg met de betrokkenen een beslissing nemen of gezinstherapie een positieve bijdrage kan hebben op het gezinsfunctioneren.

Aanmelding: Carey Woortman: 06-10232622 careywoortman@planet.nl