kwartaalbijeenkomsten 2018

Kwartaalbijeenkomsten 2018
Deskundigheidsbevordering,
intervisie en collegiale contacten

 In 2018 worden er weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o.
Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende systeemtheoretische thema’s op een interactieve wijze te presenteren.
Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:
Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken.
– Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
– Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
– Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

In 2018 willen we verschillende verslavings problematieken nader bekijken van uit het systeemtheoretische en therapeutisch perspectief.

Maandagavond 5 februari 2018
Gertjan van Zessen;
 Verslaafd aan cyberseks en internet porno.
Gertjan van Zessen is psycholoog en seksuoloog. Hij is sinds 1984 wetenschappelijk en therapeutisch werkzaam op het gebied van seksuele dwangmatigheid en seksverslaving.  Cyber-Seksverslaving,  seks zonder fysieke aanraking  via internet, de webcam, chatboxen, het plaatsen van erotische foto’s van jezelf, komt als aanmeldingsklacht steeds vaker voor. Soms op of over de grens van een  zedendelict als kinderen  pornografisch materiaal van zich zelf  op het internet plaatsen. In deze lezing wordt stilgestaan bij de aard en betekenis van deze problematiek op de seksuele ontwikkeling  en wordt er een praktische behandeling van seksverslaving besproken.
verslag kwartaalbijeenkomst 5 februari 2018

Maandagavond 28 mei 2018
Drs. Jan Baars;  Systeemtherapeutische benadering van mensen met een verslaving aan automutilatie.
Drs. Jan Baars is hoofdbehandelaar van het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen bij G.G.Z.Centraal Daarnaast is hij vrijgevestigd psychotherapeut / systeemtherapeut, supervisor en opleider van de N.V.R.G.
Automutilatie, zelfbeschadiging of zelfverminking komt in veel verschillende gradaties voor. Van licht tot heel ernstig waarbij ledenmaten geamputeerd moeten worden of blijvende lichamelijk schade wordt opgedaan. Soms de dood tot gevolg hebbend. Er zijn veel verschillende motieven  waarom mensen auto mutileren  die kunnen gaan over het omgaan met spanning en innerlijke pijn, een uiting van agressie of depressie. Er is zeker een lichamelijke verslavings factor die het verslaafd zijn aan automutileren verklaart. Toch spelen  interactionele motieven of prikkels vaak een rol.  Dit  geeft vaak weer een negatieve afwijzende of bezorgde bekrachtigende reactie van de omgeving.
verslag kwartaalbijeenkomst 28 mei

Maandagavond 17 september 2018
Ando Rokx:  Verslaafd aan de ander.
Ando Rokx is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkte in diverse sectoren van de ggz; onder andere in de verslavingszorg en forensische psychiatrie. Momenteel werkt hij als programmadirecteur bij Zorg van de Zaak. Hij schrijft artikelen, geeft lezingen en workshops en organiseert (inter-) nationale symposia en congressen over ACT. Hij werkte tevens mee aan het televisieprogramma ‘De Rode Kamer’ van de KRO. Het ACT-boek dat hij in 2011 schreef, heeft als titel: ‘Het leven is geen feest
Verslaafd aan de ander gaat over gebrek aan autonomie en onveilige hechting die er toe kunnen leiden dat een relatie vooral in het teken komt te staan van afhankelijkheid en controle waarbij de ander niet meer mag zijn wie hij of zij is. Soms als primaire problematiek, vaak als secundair aan andere problematiek: verslaving, persoonlijkheidsproblematiek of psychiatrie. Het impliciete conflict in iedere relatie is enerzijds de behoefte aan volledige onvoorwaardelijke acceptatie en veiligheid versus de dagelijkse ervaring dat de ander net zo´n gebrekkig wezen is als jijzelf, die bovendien ook van alles van jou wil. Om liefde en verbinding toe te laten zijn  kwetsbaarheid, compassie, empathie, frustratietolerantie  en wederkerigheid  nodig. Als dit ontbreekt verwordt een relatie tot een instrumentele interactie waarin vooral de bevrediging van eigen behoeften en het bezweren van angsten de boventoon voeren. De ander is niet langer een persoon van vlees en bloed, met eigen behoeftes en beperkingen, maar vooral een bron van vervulling of afwijzing. Het leidt tot een spel van controle en vermijding. Het alternatief bestaat uit het herzien van wat je zoekt in een relatie en wie de ander voor jou kan zijn. Bovendien de vraag wie jij voor de ander kunt en wilt zijn. In plaats van de angst en het emotionele tekort, zou besef van persoonlijke en gedeelde waarden de koers en het gedrag in de dagelijkse interactie moeten gaan bepalen. Het betekent het loslaten van zowel de gevreesde doemscenario’s als de kinderlijke sprookjes over de eeuwige ware liefde. Het betekent ook op eigen benen kunnen staan  en te accepteren dat de ander dat ook kan en ook doet

Maandagavond 19 nov 2018
Seth Slagter en Marieke Slagter-Mentjox over psychofysieke weerbaarheid, Rots en water en groepsdynamica bij kinderen.
Omdat de spreekster van deze avond over eetverslaving door privé omstandigheden verhindert is, hebben we twee andere sprekers gevonden. Seth Slagter en Marieke Slagter-Mentjox zijn psychofysieke weerbaarheidstrainers en werken met volwassenen en kinderen in het onderwijs.

Beiden zijn ze docent en hebben de post hbo trainer weerbaarheid gedaan bij de PONS academie en is gecertificeerd Rots en Water trainer.
Als trainers weerbaarheid bij Vechterweerd trainen zij basisschoolklassen door het Marietje Kessels programma in te zetten. Hierbij wordt er getraind op de mentale, sociale en fysieke weerbaarheid. Samen vormt dit een driehoek. Bij fysieke weerbaarheid worden kinderen getraind op houding en uitstraling en om kracht te ervaren. Bij het sociale aspect draait het om het geven van een mening en het ondergaan en onderhouden van contacten. Het mentale aspect wordt getraind, zodat het zelfvertrouwen wordt vergroot en het kind leert trots te mogen zijn op zichzelf. Ervarend in contact met jezelf leren omgaan met anderen om je heen. Eigenwaarde ontwikkelen is een voorwaarde om goed met anderen te leren omgaan. “In actie: re-actie op jezelf en de ander”

Met een psycho fysieke aanpak kan men via fysieke oefening en het creëren van een sterke, fysieke basis, sociale en mentale vaardigheden aanleren.
Fysieke vaardigheden- en kracht, samen met thema’s als ademhaling, houding en uitstraling, communicatieve vaardigheden, grensgevoel en grensbewustzijn, mentale- en innerlijke kracht van jezelf en de ander, helpen je bij het maken van eigen keuzes en respectvol samen te leven met de ander. (praktijkboek Rots en Water, 2005)
Door samen met anderen fysiek bezig te zijn, leer je omgaan met sociale verantwoordelijkheid en met spanning tussen vrijheid, zelfdiscipline en integriteit (Jellema & Bosscher, 2012)
Naast dit preventieve MK Project trainen Seth en Marieke vanuit hun eigen bedrijf Quattro op basisscholen en binnen het voortgezet onderwijs in klassen waar een hulpvraag is omtrent groepsdynamica. Zij doen dit door re-actie lessen op maat te schrijven en te geven.

Tijd:
Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoetingen met anderen, koffie en thee.
19.30 uur – 21.30 uur presentatie.
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact.
Plaats:
De “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep. (nabij Zwolle)
De kosten:
De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn   € 135,-
Aanmelden:
Aanmelding met vermelding van je personalia, werkadres en registratienr bij de NVRG, kan per e-mail info@deoranjehof.nl  en door overmaking van € 135,- op NL56 RABO 0314 4414 25   t.n.v. kwartaalbijeenkomsten 2018.

Accreditatie:
NKS accrediteert het voor 3 punten per avond.
De accreditatie bij de NVRG  is  aangevraagd.

 Voor meer info Téo Visser 06-54333855
of Carey Woortman   06-10232622
teovisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl
www.tencsysteemtherapie.nl