Post-hbo opleiding systeemgericht werken

image001

T&C systeemtherapeuten in Company geeft in Wezep (bij Zwolle) een post Hbo-opleiding systeemgericht werken, bedoeld voor hulpverleners die in de praktijk werken met echtparen of gezinnen, of het systeem van de hulpvrager meer willen betrekken in de geboden hulp.
De opleiding wordt om de veertien dagen in Wezep gegeven.

aanmeldingsformulier

Inhoud van de opleiding

In de opleiding leren de deelnemers een systeemgerichte visie te ontwikkelen en zich een set van systeeminterventies eigen te maken. Uitgangspunten hierbij zijn o.a.:

  • dat je individuele problematiek niet los kunt zien van de systemische context;
  • dat je als hulpverlener altijd onderdeel wordt van het systeem en het de kunst is om een vrije positie te behouden;
  • dat je als persoon een instrument bent en als professional je grenzen leert verleggen in relatie tot je functie.

In de opleiding worden de verschillende systeemtheoretische stromingen behandeld en leren de deelnemers de systemische fenomenen binnen sociale systemen te onderkennen en te beïnvloeden. Naast de algemene systeemtheorie worden specifieke thema’s behandeld zoals: systeemgericht werken in de partnerrelatie, het functioneren van gezinnen en samengestelde gezinnen, de invloed van psychiatrische problematiek in het gezin, huiselijk geweld, het bieden van hulp in een gedwongen kader, systeemgericht werken met een individu.

Werkwijze

De opleiding is interactief, wat betekent dat er veel actiegerichte leermethoden worden gebruikt. Zowel in de individuele als de groepsopdrachten worden de deelnemers in beweging gebracht. Leren door doen! Door zelf te ervaren wat de interventies met je doen, wordt de ontwikkelingsgang van de deelnemer bevorderd. Het programma van de opleiding wordt gevolgd aan de hand van het werkboek “Systeemgericht werken”. In dit werkboek kunnen de deelnemers hun persoonlijke aantekeningen maken en hun oefeningen uitwerken. Elke dag heeft een specifiek thema en wordt door de deelnemers voorbereid middels huiswerkopdrachten die gaan over systeemaspecten uit het eigen werk of het eigen leven c.q. de geschiedenis van de deelnemer. De deelnemers ontvangen een reader met literatuur per dagdeel.

Examen

De opleiding wordt afgerond met een presentatie van een opname van een therapiegesprek en een reflectie.
Wordt het examen niet gehaald is er een mogelijkheid om het 1 keer te herkansen.

Supervisie

De opleiding omvat 10 uur supervisie. Hierin staat de deelnemer stil bij zijn eigen socialisatie en de invloed daarvan op zijn beroepsmatig functioneren.

Studiebelasting

Opleiding inclusief supervisie 10 maal 8 uur = 80 uur.
Huiswerkopdrachten en literatuur = 160 uur.
Studiebelasting totaal = 240 uur.

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen jeugdhulpverleners, gezinswerkers SPW / SPH, psychologen, orthopedagogen, artsen en psychiaters.

Toelatingseisen

De deelnemers dienen minimaal een afgeronde Hbo-opleiding te hebben en minimaal twee jaar werkervaring te hebben in de hulpverlening. Wanneer de deelnemer de opleiding systeemgericht werken met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij/zij het diploma.

Accreditatie

De post-Hbo opleiding systeemgericht werken is geaccrediteerd door de V&VN met 66 punten en door het Registerplein met 14,6 punten.

Locatie

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 2.650,-. Deze kosten zijn inclusief reader, het werkboek en de lunch tijdens de opleidingsdagen.

Data:

Data groep A 2020

Data groep A 2021

De opleidingsdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur.

Aanmelding

  • Aanmelding kan middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier via de mail of kan per post opgestuurd worden naar het secretariaat van T&C Systeemtherapeuten in Company, Kerkweg 2, 8091 GA Wezep.
  • Recente pasfoto met naam en kopieën van relevante diploma’s dienen te worden bijgevoegd.

aanmeldingsformulier

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de opleider:
C . Woortman, e-mail: careywoortman@planet.nl, tel : 06-10232622

In company

In overleg kan de opleiding intern binnen de eigen organisatie gegeven worden