Congres acute psychiatrie – 10 oktober 2011

Congres Acute Psychiatrie
10 oktober 2011
‘Emoties in de Acute psychiatrie’

Oranjehof, Wezep (bij Zwolle)

Een crisis wordt ook wel eens omschreven als een heftige emotionele reactie zoals die zich kan uiten in angst- en paniekstoornissen of een agressieve impulsstoornis.

Op dit congres willen we stil staan bij deze emotionele reacties:

  • Wat zijn emoties eigenlijk en welke functie hebben ze in het leven van de mens?
  • Zijn emotionele reacties aangeleerd en kun je er invloed op uitoefenen of zijn het automatische reflexen?
  • Welke rol spelen positieve en negatieve emoties op het gedragsmatig functioneren van de mens en het brein?
  • Hoe verhoudt de reactie en de intensiteit van de emotie zich met de omgeving en de context?
  • Kun je emoties uitlokken ten gunste van de behandeling?

Een aantal deskundige sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven stilstaan bij de verschillende onderdelen van de emoties. Visie, betekenis en behandeling/beïnvloeding van emoties in de acute psychiatrie staan centraal.

De onderwerpen en de sprekers:

‘Emoties in de acute psychiatrie’ door Henk Mul
Als inleiding op het onderwerp emoties in de acute psychiatrie zal dhr. Henk Mul, psychiater- systeemtherapeut en achterwacht in de crisisdienst deze lezing verzorgen. Emoties in de acute psychiatrie zijn er in alle soorten, lopen nogal eens hoog op en ze kunnen van alle kanten komen. Emotie is vaak de kern van de crisis, de aanleiding voor de acute melding, maar vaak ook een symptomatisch aspect van wat er aan de hand is bij de aangemelde patiënt en diens omgeving. Emoties zijn daarnaast medebepalend voor wat er mogelijk is en wat er moet gebeuren in de acute psychiatrie.
Wat zijn emoties eigenlijk en hoe verhouden ze zich tot wat wij denken en doen? Wat gebeurt er met de emoties in acute situaties, hoe zit het neurobiologisch en hoe beïnvloeden ze de omgeving en de hulpverlening?

‘Agressie is Motivatie’ door Jeroen Terpstra
Luisteren naar de boodschap die onze patiënten aan ons proberen duidelijk te maken, en deze in het juiste kader plaatsen, is de kern van de psychiatrie… toch? Waarom stoppen we dan met luisteren zodra er sprake is van heftige boosheid en agressie? Waarschijnlijk omdat we niet weten hoe we dan moeten luisteren en onze angst het wint van onze wens tot een oplossing te komen. Om hier meer vaardigheid in te krijgen, moeten we snappen wat agressie precies is, het in het juiste kader plaatsen, zodat wij onszelf en onze patiënten beter kunnen helpen…
Jeroen Terpstra is psychiater en sinds 2007 actief in de Acute Psychiatrie. Hij is hoofd van het 24uurs/Acuut programma van Meerzicht, beoefenaar en rijks-erkend docent van vechtkunsten. In zijn uitgesproken mening en visie op de psychiatrie/psychologie betrekt hij elementen uit de vechtkunsten.

‘Omgaan met angst in de acute psychiatrie’ door Dr Monique Renssen
Angst, paniekklachten  en opwindingstoestanden in stressvolle situaties hoeven niet alleen met medicatie behandeld te worden maar kunnen ook goed vanuit andere behandelmethodieken beïnvloed worden. Dr Monique Renssen, GZ psycholoog, traumatherapeut en EMDR trainer zal in haar interactieve bijdrage ingaan op angstbehandelingen voor zowel acute toestandsbeelden als voor een langduriger aanbod van interventies.

‘Omgaan met de emotie verdriet in de acute psychiatrie’ door Yolanda ter Riele
Verdriet is de emotie die je ervaart bij teleurstelling of verlies en uit zich vaak op een lichamelijke manier. Er zijn veel verschillende manieren hoe je je verdriet kan uitten. Het uiten van verdriet kan een gevoel van opluchting geven maar verdriet  kan je ook blokkeren  en  je terug laten trekken in jezelf. Verdriet kan ook oude pijn actualiseren.  Welke plek heeft verdriet, en het uitten van deze emoties tijdens een crisis, in het verwerkingsproces. Uiten mannen en vrouwen verdriet op verschillende manieren? Hoe kan je in de acute crisis met deze emotie omgaan?
Yolanda ter Riele is psychiater acute dienst.

Omgaan met blijdschap en positieve emoties in de acute psychiatrie’ door Rokus Loopik.
Rokus Loopik begon zijn loopbaan ruim twintig jaar geleden als hulpverlener voor dak- en thuisloze mensen met complexe problematiek bij de Centrale Riagg Dienst, ook wel bekend als de ‘Rijdende Psychiater’ in Amsterdam. Tegenwoordig combineert hij het ondernemerschap met verschillende projecten in de GGZ. Hij schrijft al 12 jaar columns voor het Straatjournaal in Haarlem. Spreken over het uitlokken van goede en positieve emoties is voor Rokus gewoon. Zijn leven gaat al dertig jaar nergens anders over.

Dagvoorzitter:
Jose ten Haaf, GGZ Centraal

Inhoudelijke commissie :
T. Visser, R. Dudink en W. Bouw
Crisisdienst GGZ Meerkanten

Programma:
09.00 Zaal open, ontvangst met koffie
09.30 Opening door de dagvoorzitter
09.35 Emoties in de acute psychiatrie – Henk Mul
10.30 Agressie is motivatie – Jeroen Terpstra
11.30 Koffiepauze
12.00 Omgaan met angst in de acute psychiatrie – Monique Renssen
13.00 Lunch
14.00 Omgaan met de emotie verdriet in de acute psychiatrie – Yolanda ter Riele
15.00 Omgaan met blijdschap en positieve emoties in de acute psychiatrie – Rokus Loopik
16.00 Plenaire discussie
16.30 Afsluiting met hapje en drankje

Doelgroep:
Professionele hulpverleners die in de uitoefening van hun werk te maken hebben met acute psychiatrie.

Accreditatie:
De V&VN accrediteert deze dag voor 8 punten.

Locatie:
De “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA te Wezep (bij Zwolle)
info@deoranjehof.nl

Inschrijving:
Aanmelding kan via een e-mail naar info@deoranjehof.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de deelnemer en door overmaking van € 175,- op bankrekeningnummer 32.57.89.010 onder vermelding van de naam van de deelnemer.

Annulering:
Annulering vam deelname is mogelijk tot 10 september 2011 met inhouding van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor meer informatie:
Téo Visser, 0320-284900, teovisser@solcon.nl

www.tencsysteemtherapie.nl