Kwartaalbijeenkomsten 2011 – Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten

kwartaalbijeenkomsten 2011

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2011 worden er voor de regio Zwolle wederom vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten (i.o.). Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren. Ook dit jaar zijn het collega’s die een publicatie hebben gedaan in het nieuwe  handboek voor systeemtherapie.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

  • Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken.
  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

Data en thema’s

7 februari 2011: ´Families met pleegkinderen´ door Edu van de VeldenOngewone gezinsvormen. Loyaliteiten en hechting onlosmakelijk verbonden. Verschil als breekpunt of verbinding. De aard van de plaatsing.
(Literatuuradvies: hfst 36 handboek systeemtherapie)

21 november 2011: Consultatie vanuit systeemtheoretisch perspectief door Edu van de Velden

Wat is een systemisch consult? Aan wie wordt een consult gegeven? Welke context is relevant? (Literatuuradvies: hfst 62 Handboek systeem therapie)

Edu van de Velden is psychotherapeut opleider en supervisor van de N.V.R.G. Gespecialiseerd in kinderen met een traumatische achtergrond gezins- problematiek en complexe sociale netwerken.

hvdg131010_systeemth_clip_image004

16 mei 2011: Homoparen in systeemtherapie door Ellen AptrootHomoparen in systeemtherapie, dynamiek in homoseksuele en lesbische relaties en homoseksuele ouders. The ” L and G word” in Hollandse ondertiteling. Over homoseksuele paarrelaties en de vraagstukken die zich daarbinnen voordoen.
(Literatuuradvies: hfst 25 handboek systeem therapie)

Lees de terugblik

19 september 2011: Systeemtherapie en seksualiteit en intimiteit door Ellen Aptroot

Systemisch werken in de partnerrelatie. Seksualiteit en intimiteit als venster van de partnerrelatie.(Literatuuradvies: hfst 26 Handboek systeem therapie)

Lees de terugblik

Ellen Aptroot is psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider, leertherapeut en supervisor van de N.V.R.G.

ellenaptroot

Tijd:

Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee.
19.30 uur – 21.30 uur presentatie
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact

Plaats:

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail (vermeld naam, adres en lidnummer NVRG!) én door overmaking van € 135,- op rekeningnummer 11.95.08.192 t.n.v. T&C Systeemtherapeuten en o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2010. Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.

Accreditatie:

De N.V.R.G. accrediteert de Zwolse kwartaalbijeenkomsten voor 3 punten per bijeenkomst.

 

Voor meer  info Téo Visser – 06-54333855 

of  Carey Woortman – 06-10232622.

www.tencsysteemtherapie.nl