Kwartaalbijeenkomsten 2006- Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten
kwartaalbijeenkomsten 2006

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2006 worden er voor de regio Zwolle vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten (i.o.). Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

Het bevorderen van de deskundigheid in het systeemtheoretisch denken en werken.

  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.In 2006 zullen Jan Baars en Justine van Lawick presentaties verzorgen.
  image001         Jan Baars justien van lawickJustine van Lawick

Drs. Jan Baars is hoofdbehandelaar van het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen bij G.G.Z. Symfora. Daarnaast is hij vrijgevestigd psychotherapeut / systeemtherapeut, supervisor en opleider van de N.V.R.G.

Drs. Justine van Lawick is werkzaam als psychotherapeut / systeemtherapeut en hoofd opleidingen bij het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie in Haarlem.Daarnaast is zij supervisor en opleider van de N.V.R.G. en redacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Wanneer :

Op de maandagavonden:

20  februari 2006: Jan Baars

Systeemtherapie en de omgang met verschillende vormen van seksueel misbruik en seksuele stoornissen.

22  mei 2006: Jan Baars

Systeemtherapie bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Onder andere borderline- en narcistische persoonlijkheidsproblematiek.

25 september 2006: Justine van Lawick

Systeemtherapie en huiselijk geweld. Systemische aanpak van fysiek en psychisch geweld in familieverband. Wanneer spreken we van geweld en hoe kun je in systeemtherapie gewelddadig gedrag ombuigen naar minder destructieve manieren van conflicthantering?

27  november 2006: Justine van Lawick

Systeemtherapie en geweld. Systeemtherapie blijkt een effectieve aanpak om het mentaliserend vermogen van familieleden te vergroten en zo gewelddadig gedrag, ook in de toekomst, tegen te gaan.

Tijd:

19.30 uur – 21.30 uur. Vanaf  19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee.

Plaats:

Epilepsiekliniek Heemstaete, Denekampweg 20 Zwolle  (tegenover Isala kliniek locatie Sophia).

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn   € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail of telefonisch én door overmaking van € 135,- op rekeningnummer  11.95.08.192 t.n.v. kwartaalbijeenkomsten 2006. Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling. 

Voor meer  info Téo Visser 06-54333855
of  Carey Woortman   06-10232622.

tenjvisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl