Kwartaalbijeenkomsten 2013 – Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten

kwartaalbijeenkomsten 2013

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2013 worden er voor de regio Zwolle weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o.. Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren. Dit jaar n.a.v. van boeken of artikelen die zij geschreven hebben of daar vanuit presenteren.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

  • Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken.
  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

Bijeenkomsten

Maandagavond 11 februari 2013
Transculturele interventievaardigheden voor systeemtherapeuten
door Nel Jessurun

Onze multiculturele samenleving vraagt van hulpverleners dat zij kennis hebben van etniciteit en het effect op de socialisatie en integratie. In deze interactieve presentatie  worden systeemtheoretische uitgangspunten, gecombineerd met een antropologische kijk op de menselijke interacties  als  fundament van het transculturele behandelaanbod.
Migratie, acculturatie, transculturele therapie etnische klasse, marginalisering zijn thema’s die aan de orde komen.

Nel Jessurun is systeemtherapeut en opleider van de NVRG. Ze is medeoprichter van het Collectief van Transculturele Therapeuten in Amsterdam. Ze heeft de Henny Verhagen prijs gekregen voor haar dertigjarige theoretische en praktische bijdrage aan integratie van vrouwenhulpverlening en interculturele hulpverlening.

neljessurun

Maandagavond 13 mei 2013
Er zit systeem in
een systeemtheoretisch model voor de jeugdhulpverlening
door Steven Pont

Binnen de complexe problematiek van de jeugdhulpverlening waar je te maken hebt met kinderen, jongeren hun ouders en de maatschappij, scheiding mishandeling uithuisplaatsingen pleegzorg is het  voor de hulpverlening vaak moeilijk manoeuvreren  tussen alle partijen en belangen

Steven Pont heeft een boek geschreven ‘Er zit systeem in…’ voor de jeugdhulpverlening hoe je de systeemtheoretische uitgangspunten toe kunt passen binnen deze tak van sport. Zijn visie zal hij deze avond presenteren.

Steven Pont (1962) is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Sinds 1993 is hij werkzaam in de jeugdhulpverlening.

stevenpont

Maandagavond 16 september 2013
Trauma en systeemtherapie
door dr Monique Renssen

De invloed van psychotrauma op het systemisch functioneren is groot. Een voorbeeld is dat sommige ouders die als kind misbruikt zijn, zelf hun kinderen misbruiken of dat getraumatiseerde ouders slechtere hechting kunnen hebben met hun jonge kind hetgeen op zich tot ‘relationeel’ trauma kan leiden en zelfs later bij dit kind (dan volwassen) tot persoonlijkheidprobematiek kan uitgroeien.
In deze presentatie zullen transgenerationele gevolgen van trauma aan de orde komen. Bovendien zal aandacht worden besteed aan de behandeling van een systeem dat  transgenerationeel in de ban is van trauma.

Dr Moniek Renssen is GZ-psycholoog en gepromoveerd op traumabehandeling en EMDR. Zij is EMDR opleider bij GGZ-Centraal, trauma-trainer bij het instituut voor traumatherapie in Berlijn en heeft een eigen praktijk in Almere. Tenslotte werkt zij op de kliniek van Meerzicht van GGZ Centraal.

moniquerenssen

Maandagavond 18 november 2013
The Creation of Social realities – Communication, action and meaning.  (geschreven door  W. Pearce en E. Cronen)
door Edu van de Velde

Een systeemtheoretisch boek van het eerste uur over sociale constructen en contexten. Sociale constructen worden gecreëerd in de onderlinge communicatie en de individuele betekenisgeving. Het kantelen van de context geeft nieuwe betekenissen en oplossingen in het systeem. Tekst wordt context en context wordt tekst. In het model van Pearce en Cronen gaat het over gelaagdheid, diversiteit en hiërarchie van contexten.
De inleiding over dit boek wordt deze avond verzorgt door drs Edu van de Velde.

Edu van de Velde is psychotherapeut opleider en supervisor van de N.V.R.G. Gespecialiseerd in kinderen met een traumatische achtergrond/ gezins- problematiek en complexe sociale netwerken.

hvdg131010_systeemth_clip_image004

Tijd:

Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee
19.30 uur – 21.30 uur presentatie
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact

Plaats:

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail (vermeld personalia, werkadres en lidnummer NVRG!) én door overmaking van € 135,- op rekeningnummer 11.95.08.192 o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2013.

Accreditatie:

De N.V.R.G. accrediteert de Zwolse kwartaalbijeenkomsten voor 12 punten.

 

Voor meer  info Téo Visser – 06-54333855 

of  Carey Woortman – 06-10232622.

www.tencsysteemtherapie.nl