Masterclass systeemtherapie: EFT

Karin Wagenaar EFTMasterclass Emotionally Focussed Therapy (EFT)
20 november 2014

door Karin Wagenaar

EFT is een relatietherapie-model dat inmiddels zeer goed is onderzocht op effectiviteit. Het model is stevig gefundeerd in de hechtingstheorie van Bowlby en het stelt de emoties van de partners centraal. EFT streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem.

EFT is wetenschappelijk onderbouwd en evidence based. Er is steeds meer bewijs dat het raakt aan de fundamentele processen van relaties.

In deze masterclass zal er een overzicht van het model geven worden en dieper ingegaan worden op de specifieke emotiegerichte interventies, die uiteindelijk leiden tot “key change events” in de therapie.

De attitude van de therapeut is daarin van wezenlijk belang.

Meer informatie is te lezen in het boek dat Sue Johnson speciaal voor cliënten heeft geschreven: “Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie”

Karin Wagenaar is klinisch psycholoog, psychotherapeut systeemtherapeut. Zij werkt in het Centrum voor Psychotherapie te Lunteren, onderdeel van Pro Persona, en werkt daarnaast in eigen praktijk te Utrecht. Zij is opleider, systeemtherapie bij de RINO Utrecht en is gespecialiseerd in Emotionally Focused Therapy, waarin zij erkend is als EFT trainer en supervisor. Zij is mede-oprichter en voorzitter van de Stichting EFT Nederland en verzorgt jaarlijks trainingen en diverse presentaties in EFT.

Plaats:

De Oranjehof, Centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2
Wezep (bij Zwolle)

Tijd:

Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee. De masterclass begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Kosten:

€ 195,- inclusief koffie/thee en lunch.

Accreditatie:

Is aangevraagd bij de N.V.R.G., N.V.S.P.V. en B.A.M.W.

Inschrijving:

  1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lidnummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl
  2. Betaling van € 195,- op IBAN-nummer NL45 RABO 0119 5081 92 n.v. T&C Systeemtherapeuten onder vermelding van Masterclass EFT.

Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.

Annulering

Bij annulering vóór 1 november 2014 wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 november 2014 is het volledige bedrag verschuldigd.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u  contact op nemen met Téo Visser (06-54333855, teovisser@solcon.nl) of Carey Woortman (06-10232622, careywoortman@planet.nl).