Kwartaalbijeenkomsten 2016 – Zwolse systeemtherapeuten

Kwartaalbijeenkomsten 2016

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2016 worden er weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o..

Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende systeemtheoretische thema’s op een interactieve wijze te presenteren. Lex van Velzen staat dit jaar weer op het programma omdat hij in 2015 door ziekte verhinderd was.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

  • Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken
  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten

Bijeenkomsten

Maandagavond 8 februari 2016

Lex van Velzen over: Intimiteit en seksualiteit in de partnerrelatie-therapie bezien vanuit de differentiatietheorie van David Schnarch en de EFT van Sue Johnsen.Lex van Velsen

Intimiteit en seks zijn belangrijke facetten in de context van de partnerrelatie-therapie. Hoe je hier als systeemtherapeut mee om kan gaan kun je uit verschillende theoretische concepten bezien. David Schnarch en Sue Johnson hebben hierin een verschillende
benadering, die in deze presentatie belicht zal worden. Een spannend verschil over een spannend onderwerp.
Lex van Velzen is relatie-en gezinstherapeut, 25 jaar werkzaam in de GGZ, sinds 6 jaar in eigen praktijk.

Lees het verslag

Maandagavond 26 september 2016 

Drs. Jan Baars over systeemtherapeutische benadering van mensen met ( ernstige) persoonlijkheidsproblematiek. 

image001De systeemtherapeutische benadering van mensen met (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek zal op deze avond behandeld worden. Aan de hand van thema’s zoals psychodynamiek, afweermechanismen, acting-outgedrag, zelfbeschadiging , grensoverschrijdend aantrekken en afstoten en de invloed hiervan op de partnerrelatie, gezin en de positie van de therapeut.

Drs. Jan Baars is hoofdbehandelaar van het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen bij G.G.Z.Centraal Daarnaast is hij vrijgevestigd psychotherapeut / systeemtherapeut, supervisor en opleider van de N.V.R.G.

lees het verslag

Maandagavond 14 nov 2016 

Stoeien tussen vaders en kinderen door Gerald Riedstra, psychomotore systeemtherapie. 

Gerald RietstraDe “stoeikwaliteit” tussen vaders en kinderen gaat over de invloed van stoeien tussen de vader en het kind op de ontwikkeling van het kind. Over het algemeen hebben mannen, meer dan vrouwen, de neiging om kinderen uit te dagen, te verassen en hen uit balans te brengen. Hiermee moedigen ze kinderen aan om risico’s te nemen en garanderen hen hierbij, door hun sensitieve aanwezigheid, tegelijkertijd veiligheid. Dit stimuleert kinderen om zowel hun grenzen als hun mogelijkheden te ontdekken, wat over het algemeen een positief effect heeft op hun zelfvertrouwen.

In deze interactieve presentatie komt een onderzoek en vanuit de praktijk , video’s en de theoretische onderbouwing over deze stoeikwaliteit.

Gerald Riedstra is psychomotorisch therapeut bij SEIN en docent aan de PMT opleiding van hogeschool Windesheim.

lees het verslag

Maandagavond 12 december 2016

Nicole Muller: Mentaliseren bevorderende therapie voor families (MBT-F) en binnen ouderbegeleiding (MBT-O)

foto34hb4wnqh_ggv_11_46_46Nicole Muller is psychotherapeute en gezinstherapeute. Ze is gespecialiseerd in het werken met kinderen/jongeren en gezinnen met trauma en hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek. In deze lezing zal het begrip mentaliseren worden uitgelegd en de toepassing ervan in het werken met gezinnen en ouders aan de hand van filmfragmenten worden geïllustreerd en besproken. In de lezing zal de nadruk liggen op de klinische praktijk

Kenmerkend voor relaties waarbinnen goed gementaliseerd wordt is de ontspannen houding tot elkaar . Binnen deze relaties kan men problemen oplossen mede doordat zij meerdere standpunten kunnen innemen en het perspectief van de ander willen horen. Binnen dergelijke relaties hebben mensen het idee zelf invloed te hebben op wat er gebeurt en voelen ze zich niet overgeleverd aan de ander of de situatie”.

Nicole Muller , gezinstherapeut, psychotherapeut en supervisor VKJP, NVRG, NVP, VGCT, werkzaam binnen kinder-en jeugdpsychiatrisch centrum De Jutters in Den Haag op de afdeling hechtingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en trauma.

lees het verslag

Tijd:
Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee.
19.30 uur – 21.30 uur presentatie.
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact.

Plaats:
De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep, nabij Zwolle

De kosten:
De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-

Aanmelden:
Aanmelding met vermelding van je personalia, werkadres en registratie nr. bij de NVRG kan per e-mail (info@deoranjehof.nl én door overmaking van € 135,- op IBAN-nummer NL45 RABO 0119 5081 92 o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2016.

Accreditatie:
De accreditatie is bij de NVRG is aangevraagd en NKS accrediteert met 2 punten.

Voor meer  info Téo Visser – 06-54333855 teovisser@solcon.nl
of
  Carey Woortman – 06-10232622. careywoortman@planet.nl
www.systeemtherapie.nl