Masterclass Peter Rober 2011

Masterclass systeemtherapie
´Dialectiek tussen spreken en niet-spreken´
door prof. dr. Peter Rober
ma 18 april 2011
met live casus

Peter Rober

Psycholoog, psychotherapeut/systeemtherapeut en als  opleider verbonden aan de universiteit van Leuven in België. Peter Rober is publicist van vele artikelen en auteur van diverse boeken. Het laatste boek van zijn hand is “De naakte therapeut”.

Thema masterclass: De dialectiek tussen spreken en niet spreken: Een dialogisch perspectief op verhalen en geheimen in gezinnen

Als therapeut is het de kunst om samen met het gezinssysteem een context te creëren waarin ruimte is voor dat wat niet gezegd wordt. De fijngevoelige afstemming tussen het externe en innerlijke gesprek. De dialoog met jezelf en de ander (het gezin) die ontstaat wanneer er sprake is van gezinsgeheimen of gezinsgevoelige kwesties. Er zijn veel verschillende redenen waarom verhalen niet verteld worden. De ochtend zal Peter hierover spreken. In de middag zal Peter aan de hand van live casuïstiek de theorie trachten inzichtelijk te maken.

Spring naar de terugblik op de masterclass

Accreditatie

De N.V.R.G. accrediteert deze dag voor 6 punten. De V&VN accrediteert deze dag voor 8 punten.

Plaats

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2 in Wezep (bij Zwolle)

Tijd

09.30 uur – 16.30 uur

De kosten

€ 195,- incl. lunch

Inschrijving

  1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van  naam, adres en telefoonnummer aan teovisser@solcon.nl
    2.     Betaling van € 195,- op bankrekeningnummer 11.95.08.192 t.n.v. T&C Systeemtherapeuten te Wapenveld o.v.v. masterclass Peter Rober.

    Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.

Annulering

Bij annulering voor 1 maart 2011 wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 maart 2011 is het volledige bedrag verschuldigd.

Terugblik op de masterclass systeemtherapie ‘Dialectiek tussen spreken en niet spreken’ 
door Prof. Dr. Peter Rober, 18 april 2011 met live casuïstiek

Hoe ga je om met dat wat niet onder woorden gebracht kan worden binnen het therapeutisch gesprek? Deze vraag stond deze studiedag centraal en werd interactief over gesproken door Rober en zijn publiek. Eerst middels theoretische concepten, in de middag aan de hand van een therapiegesprek tussen drie gezinsleden en Rober met een reflecting team op de achtergrond.
De ochtend had direct een interactieve start. Met vier vrijwilligers uit het publiek ging Rober op het podium het gesprek aan. Dit aan de hand van postkaarten waaruit gekozen kon worden door zijn gesprekspartners. Aan hen de uitnodiging iets over zichzelf te vertellen naar aanleiding van dat wat het beeld op de postkaart opriep. Dit gesprek illustreerde vragen als ‘Wat vertel je wel of juist niet?’, ‘Wat beïnvloedt wat je wel of niet vertelt?’. Rober legde uit dat er 101 dingen om te vertellen zijn, en sprak over wat bepaalt wat iemand vertelt op een bepaald moment. Dat dit afhankelijk is van het moment, wat er reeds gezegd werd en in anticipatie op wat nog gezegd gaat worden. Rober: “Door het gesprek aan te gaan aan de hand van bijvoorbeeld kaarten met een bepaald beeld erop, creëer je een gezamenlijke context van dat moment. … Je creëert ermee dat je iedere aanwezige kan bereiken zonder een beschrijving te horen die anderen over een persoon geven maar waarin een ieder een eigen stem kan hebben. … Verhalen van de een zijn context voor de ander. … Inhoudelijk ingaan op het vertelde verhaal is nog niet eens zozeer aan de orde.”
Rober illustreerde hiermee tevens dat kennismaken op deze manier gaat over de context bepalen en de relaties definiëren tussen therapeut en cliënt.

Rode draad die Rober in zijn verhaal naar voren liet komen was dat dialectiek verstaan kan worden als de spanning tussen dat wat wel en niet gezegd wordt. Rober: “Er is altijd een deel van het systeem dat spreekt en een deel dat niet spreekt. … Ouders en jonge kinderen zijn meestal degenen die spreken, adolescenten spreken meestal niet, of de ene ouder spreekt wel en de andere ouder niet.” Ook Rober benadrukte het belang van oog hebben voor de goede redenen die mensen kunnen hebben om niet te spreken. “De spanning tussen spreken en niet spreken wordt niet opgelost bij dialectiek, het komt niet tot synthese”, aldus Rober. “Het is van het grootste belang dat je als therapeut niet almaar in gesprek blijft met degenen die wel spreken en degene uit het oog verliest die niet spreekt; de spanning wordt daardoor juist alleen maar groter. … Het is goed ruimte te maken om te spreken maar niet alles hoeft gezegd te worden”.

Aan de hand van een videofragment van de Franse kunstenares Louise Bourgeois (1911-2010), waarin zij aan de hand van een sinaasappel vertelt over ervaringen in haar jeugd, illustreerde Rober dat een verhaal vertellen ook een performance is waarbij het niet slechts over delen van informatie maar het ook over de betrekking gaat. “Een performance roept gevoelens op, niet alleen door dat wat gezegd wordt. … Spreken of niet spreken zegt iets over je identiteit. Het gaat niet over spreken maar wat je gaat voelen als je een reactie van de ander krijgt, die roept iets op. … Beleving bepaalt wat er gezegd wordt”, aldus Rober.

De in de ochtend uitgewisselde theorie werd na de lunchpauze aan de hand van een therapeutisch gezinsgesprek inzichtelijk gemaakt. Een vader, moeder en tienerdochter voerden openlijk dit gesprek met Rober. Het publiek kreeg hiermee zicht op de dialectiek zoals die zich tussen de gesprekspartners live openbaarde. Met de inzet van een reflecting team werd daarbij het gezegde en niet gezegde ook nog uit een ander perspectief bezien en tevens beïnvloed. Het was een mooie en verhelderende afsluiting van de dag om (deels) samen met het gezin op het gesprek terug te kijken. In zijn slotwoord benoemde Rober dat het er in de kern om gaat dat de therapeut de plussen en minnen in een gezin laat spelen in het therapeutisch gesprek.

Teruggekeken kan worden op een inspirerende studiedag waarin Rober zijn nieuwsgierige en soms kritische publiek op innemende wijze mee had weten te nemen in zijn dialectiek. Een dag in ontspannen sfeer met ruimte voor collegiale ontmoetingen en inhoudelijke verdieping binnen het systeemtherapeutisch denken.

Saskia Paffen, 16 mei 2011

Voor meer  info Téo Visser 06-54333855 

of  Carey Woortman 06-10232622.

teovisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl