Narratieve therapie en de presentiemethode – 29 september 2010

‘Het verhaal dat gaat’
over narratieve therapie en de presentiemethode
in de relatie- en gezinstherapie
wo 29 september 2010(Zwolle)


Hierbij wordt u uitgenodigd voor het congres ‘Het verhaal dat gaat’ over de toepassing van de narratieve therapie en de presentiemethode binnen systemen. Welke invloed heeft een sterk op elkaar betrokken systeem op de individuele identiteitsontwikkeling?  Hoe sluit je als hulpverlener aan bij het systeem  en kun je ruimte creëren in deze sociale context voor verandering? Hoe creëer je een nieuw verhaal?

Doelgroep: HBO opgeleide hulpverleners, SPV, MW, SPH enz.

Ochtendprogramma:
Mevr. Marianne Banning-Mul  zal een presentatie verzorgen over het werk van Drs. Andries Baart, de toepassing van de presentiemethode binnen de hulpverlening
Drs. Edu van de Velden zal vervolgens spreken over de toepassing en integratie van de narratieve therapie in de relatie- en gezinstherapie.

Middagprogramma: “Staphorst in tegenlicht”
Het middagprogramma is interactief.  Na vertoning van de IKON-documentaire “Staphorst in tegenlicht” zal er een live narratief gesprek plaatsvinden met leden van het gezin Kok uit Staphorst, hoofdrolspelers in de documentaire. Centraal staat hierin de vraag: hoe verhoudt zich het leven binnen een oud gereformeerde “zwarte kousen” gemeenschap tot het op individueel niveau behouden van eigenheid en identiteit? Dat systeemleden vrij moeten kunnen bewegen in de omgang met de verschillende belangen van familie, cultuur en religie zal hier zichtbaar worden. Verder zullen er overeenkomsten zijn met andere leefgemeenschappen waarin een hoge mate van onderlinge betrokkenheid is in de Nederlandse maatschappij.

Sprekers:

Marianne Banning-Mul, docent master begeleidingskunde transfergroep Rotterdam zal op dit congres de presentiemethode uiteenzetten. De presentiemethode is ontwikkeld door drs. Andries Baart, bijzonder hoogleraar aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Katholieke Universiteit te Tilburg. Deze wetenschappelijk onderzochte methode betreft  het aangaan van een hulpverleningsrelatie en het omgaan met de hulpvraag waarvan de uitkomst niet vast staat. Het gaat hierbij om het op zoek gaan naar de werkelijkheidsbeleving van de klant en diens definitie van de situatie in een moraal van reciprociteit. Zie voor meer informatie over de presentiemethode www.presentie.nl
Drs. Edu van de Velden, systeemtherapeut en opleider van de N.V.R.G. zal spreken over ontwikkeling en toepassing van één van de jongste systeemtheorieën, de narratieve therapie. Drs. van de Velden zal o.a. spreken over dominante opvattingen die het gezinsleven dicteren en de individuele ontwikkeling beïnvloeden en hoe je hiermee als therapeut om kunt gaan vanuit een houding van “not-knowing”.. In zijn presentatie zal drs. van de Velden verbindingen leggen met andere theorieën.

Plaats: Het congres wordt gehouden op 29 september 2010 in “de Oranjehof , Centrum voor Relatie en Gezin” aan de Kerkweg 2 te Wezep (nabij Zwolle).

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij N.V.R.G.
De V&VN accrediteert deze dag voor 8 punten.

Programma:
9.00 uur Ontvangst met koffie.
9.30 uur Opening door de dagvoorzitter mevr. Anneke Fahner-Janse.
9.45 uur De presentiemethode door mevr. Marianne Banning-Mul.
10.45 uur koffiepauze
11.15 uur De toepassing van de narratieve therapie door drs. Edu van de Velden
12.30 uur Lunch.
13.30 uur Documentaire “Staphorst in tegenlicht”
14.00 uur Live narratief interview met het gezin Kok uit Staphorst.
15.00 uur Theepauze
15.30 uur Vervolg narratief interview en nabespreking.

Inschrijving:
Inschrijving voor het congres kan door een e-mail te sturen naar teovisser@solcon.nl en € 250,- over te maken op banknr 11.95.08.192 onder vermelding van: congres 29 september ‘Het verhaal dat gaat’ en de naam van de deelnemer.
Vermeldt u in de aanmeldingse-mail uw naam, postadres en functie.

Voor meer  info Téo Visser 06-54333855 

of  Carey Woortman   06-10232622.

teovisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl

 

www.tencsysteemtherapie.nl