Kwartaalbijeenkomsten 2010 – Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten
kwartaalbijeenkomsten 2010

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2010 worden er voor de regio Zwolle wederom vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten in opleiding. Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren. Dit jaar collega’s die een publicatie hebben gedaan in het nieuwe  handboek voor systeemtherapie.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

 • Het bevorderen van de deskundigheid in het systeemtheoretisch denken en werken.
 • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
 • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
 • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

Data en thema’s

8 februari 2010: ´Gezinnen met adolescenten´ door Anke Savenije

Anke is Werkzaam in het Amsterdams Instituut voor Relatie- en Gezinstherapie en in eigen praktijk. Hoofdredacteur van hetHandboek Systeemtherapie.

Alle leeftijdsfasen kennen hun eigen thema’s. Bij de adolescentie zijn de steekwoorden:’zich losmaken’ en ‘loslaten’. Het is een fase die door ouders nogal eens gevreesd wordt. Dat de adolescentie gekenmerkt werd door turbulentie en opschudding en door hevige conflicten tussen ouders en kinderen werd lang als normaal beschouwd en zelfs als ‘wenselijk’  Die gedachte is door grootschalig onderzoek onderuit gehaald. Maar wel blijkt uit recente onderzoek dat er in de adolescentie, naast de zichtbare lichamelijke veranderingen, ook sprake is van grote en langdurige veranderingen en aanpassingen in het functioneren van de hersenen.

In de therapie met adolescenten en gezinnen kan een duidelijk kader houvast bieden voor systeemtherapeuten. De kenmerken van het kader die ik zou willen voorstellen zijn:

 • verbinding
 • voorwaarden scheppen voor mentaliseren
 • ouderlijke aanwezigheid
 • ‘ouders als omgeving’
 • het externaliseren van problemen

anke_savenije

17 mei 2010 ´Systemische visie op suïcidaliteit bij adolescenten´ door Jan Meerdinkveldboom (1945).

Jan is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut en systeemtherapeut. In de afgelopen 25 jaar is hij merendeels werkzaam geweest in klinische settingen voor adolescenten. Hij geeft veelvuldig cursussen op het gebied van ‘klinische jeugdpsychiatrie op systemische basis’, en verzorgt workshops op meerdere gebieden, waaronder suïcidaliteit bij adolescenten.

Tijdens deze kwartaalbijeenkomst zullen de achtergronden van suïcidaal gedrag bij adolescenten uiteengezet worden opdat de daarbij horende systeeminterventies en behandeling logisch aansluiten bij de kenmerken van deze groep. Achtereenvolgens komen daarbij aan bod: de risicotaxatie, het risicomanagement, interventies op individueel niveau en gezinsinterventies. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor discussie.

jan meerdinkveldboom

20 september 2010 ‘Geheimen in gezinnen met adolescenten’ door Marion v.d. Ende

Marion is systeemtherapeut en sinds lang werkzaam in de ambulante GGZ voor adolescenten, bij GGZinGeest te Amsterdam. Zij geeft trainingen  ‘Culturele Competentie’ en is docent systeemtherapie aan de RINO te Amsterdam voor de  opleiding tot psychotherapeutisch specialist. Zij heeft een eigen praktijk. Zij heeft meerdere keren gepubliceerd in het Tijdschrift voor Systeemtherapie waarvan zij jarenlang redactielid en hoofdredacteur is geweest, voorts in het Handboek Systeemtherapie en in het boek ‘Adolescenten en de liefde’. In het verre verleden was zij medeoprichter van de eerste Kindertelefoon, het eerste Blijf van m’n Lijfhuis en de eerste hulpdienst voor seksueel getraumatiseerde vrouwen.

Therapeuten hebben, net als de families en familieleden die zij in therapie hebben, hun eigen ideeën over geheimen, over het verdraaien van de waarheid en over liegen. Er zijn vele soorten geheimen, geheimen die de autonomie vergroten, kwaadaardige geheimen, beschermende geheimen. Wat onderscheidt een geheim van privacy? Wat is de betekenis van  geheimen in gezinnen en speciaal  in gezinnen met adolescenten?  Hoe kunnen geheimen gezien worden in het licht van culturele diversiteit en verschillen in communicatiestijl? Moet een geheim altijd op tafel komen in de behandelkamer? En hoe kan een therapeut omgaan met geheimen? In deze workshop zal na een inleiding vooral interactief gewerkt worden aan de hand van rollenspelen en casuïstiek.

marion vd ende

22 november 2010 ‘Adolescenten en verslaving’ door Henri Boulogne (links) en Frans Duintjer (rechts)

Henri is GZ-psycholoog, psychotherapeut/systeemtherapeut, NVRG opleider. Frans is GZ psycholoog/systeemtherapeut, NVRG opleider.
Beiden werkten lang in Amsterdam bij de Riagg Centrum/Oud-West aan het Project Gezinstherapie voor Jeugdige Drugsverslaafden. Het bijzondere van dit project was onder meer dat het buiten de categorale zorg voor verslaafden opgezet was. De structureel-strategische aanpak zoals beschreven in Stanton en Todd was toen het uitgangspunt voor de behandeling van jonge heroineverslaafden. Daar snel bleek dat met deze aanpak slechts een beperkt aantal gezinnen  bereikt kon worden, die bovendien vaak de behandeling voortijdig afbraken, bleek het noodzakelijk andere gezinstherapeutische modellen in te voeren en te onderzoeken. Tevens werden de aanmeldingsciteria verlegd naar andere verslavingsvormen (gokken, alcohol, gamen), zodat er een ruime ervaring opgedaan werd met een gevarieerd aantal behandelingsstrategieen en met vele gezinnen die met hun verslaafde adolescenten geen raad wisten. Een gecondenseerd verslag  van hun ervaring is opgenomen in het Handboek Systeemtherapie (hoofdstuk 60).

Thema’s die zij graag aan de orde willen stellen zijn:

 1. De immer terugkerende strijd tusen de harde en de zachte aanpak, zoals die te vinden is in de de opvoedkundige ideeën van ouders, maar ook in de uitgangspunten van behandelinstituten en in de voorkeuren van beleidsmakers.
 2. De alom aanwezige behoefte aan controle, die er toe leidt dat aangeboden hulp  vaak een verkapte vorm van controle is die weinig elementen van therapie meer bevat. Een meer systemisch concept vinden we in de verdeling van verantwoordelijkheden.
 3. Het tempo van de behandeling. Er is altijd een spannings veld tussen wat ouders, hun adolescente kinderen en behandelaars willen. Dat leidt er soms toe dat verslaafden veel te snel willen afkicken om hun ouders tevreden te stellen, af dat ouders veel te snel resultaten eisen van behandelaars. Het is belangrijk dat behandelaars stevig op de rem kunnen staan om zo gezinnen te behoeden voor mislukkende behandelingen. We bespreken de verschillen tussen compressie- en diversietechnieken.

henri_boulognefransduintjer

Tijd:

Telkens 19.30 uur – 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee.

Plaats:

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail (vermeld naam, adres en lidnummer NVRG!) én door overmaking van € 135,- op rekeningnummer 11.95.08.192 t.n.v. T&C Systeemtherapeuten en o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2010. Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.

Accreditatie:

De N.V.R.G. accrediteert de Zwolse kwartaalbijeenkomsten voor 4 * 2 = 8 punten.

Voor meer  info Téo Visser – 06-54333855 

of  Carey Woortman – 06-10232622.

www.tencsysteemtherapie.nl