Systemisch werken in de huisartspraktijk 2013

Systeemgericht werken in de huisartspraktijk

De patiënt en zijn sociale context zijn direct met elkaar verbonden. Patiënten kunnen klachten krijgen door de problematische relaties in het sociale systeem en anderzijds kunnen klachten van patiënten leiden tot verstoorde relaties. Als hulpverlener in de huisartspraktijk word je onderdeel van deze complexe interacties. Het is de kunst om goed in verbinding te blijven met alle partijen en een vrijheid van handelen te houden.

Dit scholingsaanbod is er voor huisartsen en andere hulpverleners die in de huisartspraktijk werkzaam zijn. Het biedt de hulpverlener handvatten om op een professionele manier in te gaan op complexe interactiepatronen. Uitgangspunten in deze scholing zijn de verschillende systeemtheoretische perspectieven, werken vanuit het competentieprincipe en de basisuitgangspunten van de communicatiewetenschappen.

Doelgroep:
Huisartsen, POH, GGZ. Maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen en andere hulpverleners die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk en patiënten willen zien in en met hun sociale context.

Doel:
– Problematiek (ziekte) kunnen benaderen vanuit de sociale context.
– Lichamelijke klachten kunnen zien als communicatie.
– Problemen terug kunnen brengen naar de competente context.
– Vrije positie behouden als hulpverlener en niet ingezogen raken in het patiëntsysteem.
– Voorkomen van voorschrijven van medicatie of lichamelijk onderzoek onder druk van het systeem “omdat er iets moet gebeuren!”
Opbouw van de vijf avonden van 19.00-21.30:  

1. Algemene introductie van het systeem denken.
– Kennismaken met het systeemtheoretisch werken.
– Context van de  huisartsgeneeskunde versus sociale psychiatrie en jeughulpverlening.
– Systemische visievorming op eigen positie en hulpverlening.

2. Het lichaam als communicatieorgaan en klachten bezien  als indirecte boodschappen van het systeem.
– Expliciteren van betrekkingen.
– De betekenis van klachten, de taal van het lichaam.
– Het emotionele leven van de patiënt.
– Hypothesevorming.

3. Triangulatie van de huisarts in de relatie van de patiënt en de klacht. ingezogen zijn in de systeemkrachten om niet te (kunnen) veranderen.
– Van diade naar Triade
– Hercontextualiseren van klachten. Ziekte of klokkenluider
– Beweging ensceneren en keuzemogelijkheden creëren

 

 1. Medicalisering en psychofarmaca een derde partij in de betrekkingen.
  – Denken in gelaagdheden, autonomie en de eigen verantwoordelijkheden
  – De kracht van ziekte en klachten
  – De innerlijke dialoog  van de hulpverlener

  5. Systemisch consulteren.
  – Bewustwording van de systemische synchronisatie
  – Casuïstiek in de huisartsen praktijk.
  – De positie van de hulpverlener.

  Werkwijze:
  Naast de theoretische uitleg zal er op de avonden  interactief en ervaringsgericht gewerkt worden. Zelf ervaren wat deze manier van werken met de mensen doet.  Er wordt gebruik gemaakt van DVD, rollenspel en diverse  non-verbale werkvormen.

  Docenten:
  De scholing wordt gegeven door Téo Visser en Carey Woortman, systeemtherapeuten van T&C systeemtherapeuten in Company. Beiden hebben ruime ervaring in de GGZ, de jeugdhulpverlening en de huisartspraktijk.

De data voor de scholing:
27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni 2013

Accreditatie:
De accreditatie is aangevraagd bij de V&VN en de LHV. Kosten:
De kosten voor de 5 bijeenkomsten zijn € 750,-

Aanmelding kan via de mail: info@deoranjehof.nl met vermelding van je personalia en de naam van de scholing: ‘Systeemgericht werken in de huisartspraktijk’.  Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging en nota.

Voor meer informatie:
Téo Visser, 06-54 333 855, teovisser@solcon.nl
Carey Woortman, 06-10 232 622, careywoortman@planet.nl

www.tencsysteemtherapie.nl