verslag kwartaalbijeenkomst 11 september 2017

Kwartaalbijeenkomst  11 september 2017

Bio-energetica en systeemtherapie door Dick Mostert

Vanavond is een andere avond dat de meeste kwartaalbijeenkomsten. Dat is alleen al te zien doordat alle stoelen het veld hebben geruimd. Deze avond gaan we zelf namelijk ervaren hoe het is om bewust te worden van je eigen lichaam en dat van de ander.

Bio-energetica is ontwikkeld door psychiater Wilhelm Reich en verder uitgewerkt door zijn leerling Alexander Lowen. Het is een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij men ervanuit gaat dat levenservaringen worden opgeslagen in het lichaam. Het lichaam kan door spanningen en gebeurtenissen blokkades ontwikkelen, wat weer voor klachten kan zorgen. Ieder lichaam heeft zo zijn eigen geschiedenis en verhaal. Voor de psychotherapie is het van belang dat je als begeleider en als cliënt present bent in je lichaam.

Deze avond hebben we door middel van verschillende oefeningen zelf kunnen ervaren wat ons lichaam ons vertelt en laat voelen. Alleen een woord van een ander kan al een reactie in ons lijf oproepen; hartkloppingen, stokkende ademhaling, drukkend gevoel op de borst, een glimlach. Heel vaak zijn we dat niet eens gewaar in ons dagelijks leven, het zijn spontane reacties.

Dick heeft ons ook meegenomen in de geschiedenis van zijn eigen lichaam. Opvallend was, dat het nog zo zichtbaar is dat hij een molenaarszoon is geweest! Dit maakt ook nieuwsgierig naar wat er allemaal zichtbaar is van je eigen geschiedenis in je lijf. We leren elkaars lichaamshouding te bestuderen, te voelen wat die houding oproept en dit terug te geven. Heeft het lichaam een open of gesloten houding? Staat iemand op de voorvoet of leunt die meer naar achter? Welke stand heeft het bekken? Hoe staat iemands hoofd op zijn romp? Belangrijk is dat er niet aan waarheidsbevinding kan worden gedaan. Ieder heeft zijn eigen referentiekader en vanuit die bril kijk je ook naar een ander.

Het was een mooie avond om in contact te komen met ons lichaam. Het lichaam kan niet niet communiceren en praat vaak voor je mond vooruit. Het is daarom in de therapie van groot belang om open te staan voor deze communicatie en alert te zijn op dat wat ons lijf vertelt!