Congres Borderline Times – Dirk de Wachter

Het einde van de normaliteit

4 november 2013

door prof. dr Dirk de Wachter

klik hier voor een verslag van deze congresdag

Op dit congres zal de gerenommeerde Belgische psychiater-psychotherapeut, systeem- en gezinstherapeut, opleider en supervisor, prof. dr Dirk De Wachter, verbonden aan de Katholieke Universiteit te Leuven, zijn recent verschenen boek “Borderline Times, Het einde van de normaliteit”, presenteren.

Op deze dag van verdieping en beschouwing zal er op een interactieve wijze stil gestaan worden bij de verschillende thema’s uit zijn boek die gaan over de “Borderline tijd” waarin wij nu leven. Een maatschappijkritische metavisie en een diagnostisch beschouwen van de GGZ in de westerse wereld. Psychiatrie is de spiegel van de wereld waarin wij leven. Dirk De Wachter schetst borderline dan ook als een maatschappelijk ziektebeeld. De symptomen kenmerken onze leefwereld. Dirk De Wachter is de enige Nederlandstalige psychiater die de moed heeft om een pleidooi te houden voor een sociale psychiatrie, tegen de neurobiologische en farmacologische waan van de dag in.

Thema´s:

  • Hoe de  zieke  maatschappelijke context  maakt dat  ‘borderline’ de meest gehanteerde diagnose in de geestelijke gezondheidszorg is. We leven in een borderline times.
  • Hoe de symptomen van de borderline persoonlijkheidsstoornis aanwezig zijn bij ons allemaal. Zogenaamd gezonde en geslaagde mensen die ook worstelen met bestaansvragen als gevolg van het wegvallen van sociale netwerken en een toenemende relationele instabiliteit.
  • De parallel tussen de suïcideneigingen van de borderlinepatiënt en genormaliseerde euthanasie of wel ‘sociaal aanvaarde  zelfmoord’, alsmede de parallel tussen automutilatie en plastische chirurgie als een sociaal geaccepteerde vorm van zelfverminking.
    Individuele vrijheid en grenzeloosheid en een verandering van agressie en geweld in de maatschappij.
  • De economische wereldcrisis en het antwoord daarop is meer van hetzelfde: langer werken, meer produceren, meer consumeren. Er vallen meer en meer mensen uit de boot, ze blijken niet bestand tegen het systeem, de maatschappelijke context waarin wij leven.
  • Verschillende filosofen, wetenschappelijk onderzoek en literatuur zullen behandeld worden.

Plaats:
De “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA te Wezep (bij Zwolle)

Tijd:
Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee.
Het congres begint om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Kosten:
De kosten zijn € 275,- incl. koffie/thee, lunch en het boek ‘Borderline times’.

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij de NVRG en de NVP.

Inschrijving:
1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lidnummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl.
2. Betaling van € 275,- op bankrekeningnummer 11.95.08.192 t.n.v. T&C Systeemtherapeuten o.v.v. uw naam en “Congres 4 nov 2013”.

Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.
Annulering: Bij annulering voor 1 oktober 2013 wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 oktober 2013 is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor meer informatie:
Téo Visser, 06-54 333 855, teovisser@solcon.nl
Carey Woortman, 06-10 232 622, careywoortman@planet.nl

www.tencsysteemtherapie.nl