Kwartaalbijeenkomsten 2014 – Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten
kwartaalbijeenkomsten 2014

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

Voor het tiende jaar op rij worden er in 2014 weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o.. Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren. Dit jaar hebben we een aantal filosofen gevraagd om thema’s uit de relatie en gezinstherapie te behandelen zodat wij daarmee een verbinding kunnen leggen met het systeemtheoretisch denken en werken..

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

  • Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken.
  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

Bijeenkomsten

Maandagavond 10 februari 2014
Filosofie over seksualiteit en liefde
door Jan den Boer
Drs. ir. Jan den Boer 1969, is filosoof, schrijver, stedenbouwkundige, trainer en werkt als postural integration therapeut.   Hij schreef zeven boeken en vele artikelen over o.a. vrijen in verbinding; persoonlijke groei en spiritualiteit; het trainen van de vrije wil.Jan den Boer zal op deze avond stilstaan   bij betekenis van seksualiteit en liefde door de tijden heen. Een filosofische beschouwing over begeerte , verlangen en verbinding.image001

Maandagavond 12 mei 2014
Filosofie over religie en spiritualiteit
door Piet
VerhagenDrs. Piet Verhagen, is psychiater/theoloog en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, o.a. als hoofdredacteur van het vakblad ‘De Psychiater’ Verder WPA Section on Religion, Spirituality and Psychiatry, chair bij World Psychiatric Association en eindredacteur ‘Psyche & Geloof’ bij CVPPP. Schrijver van het handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit.Piet Verhagen zal op deze avond stilstaan bij de vraag hoe religie door de eeuwen heen van invloed is geweest op relaties en klachten.image003
Maandagavond 15 september 2014
Boosheid , agressie en geweld in een filosofische beschouwing
door Joris KrijgerJoris Krijger is een jonge filosoof die zich na zijn Bachelor in de Psychologie aan de Universiteit van Leiden breed en internationaal georiënteerd heeft met een verdieping in de Sociologie aan de University of Glasgow en een studie in de Psychoanalyse in Buenos Aires. Op dit moment is hij bezig met een gecombineerde master van Psychologie en Filosofie aan de Universiteit Leiden.Joris Krijger zal de thema’s agressie, geweld en boosheid aan de orde brengen bezien vanuit verschillende belangrijke filosofen door de tijd heen.image005
Maandagavond 10 november 2014
Filosofie over identiteit en ontmoeting (Levinas)
door Jan Flameling
Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. Hij is oprichter van het Filosofisch Bureau Ataraxia. Jan doceert aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.Bij de ISVW neemt Jan Flameling een groot deel van de organisatiefilosofie voor zijn rekening. Daarnaast is hij docent van de basisopleidingen Geschiedenis van de filosofie, Systematiek van de filosofie en ethiek.Jan Flameling zal stilstaan bij de gedachtengoed van Levinas m.b.t. identiteit en ontmoeting en hoe deze twee begrippen in verband staan met elkaar.image007

Verslag 10 november 2014

verslag van maandagavond 10 november 2014:
Filosofie over identiteit en ontmoeting, het gedachtegoed van Levinas door Jan Flameling

Jan Flameling, zelf filosoof, verteld deze avond vol passie over de filosoof die zijn beeld op het leven heeft veranderd. Levinas, een Frans-Joodse filosoof uit Litouwen (1906-1995).

Om het gedachtegoed van Levinas te kunnen plaatsen in de tijd en te kunnen begrijpen waar zijn gedachtegoed een reactie op was, zijn we eerst mee genomen terug in de tijd langs andere belangrijke filosofen uit de Westerse filosofie. Hoe dachten zij over ‘het zelf’?

We begonnen in de oudheid waar de Griekse filosoof Aristoteles ‘het zelf’ beschreef als een lichaam met vermogens om te overleven. Hierbij ging het niet om het individu, ‘het zelf’ werd gezien als een gemeenschapswezen. Het gemeenschapswezen zette zich in om de stadsstaat te redden en daarmee de overleving van de gemeenschap.

Descartes (1596-1650) beschreef ‘ik’ als een wezen dat denkt. Hiermee werd het lichaam losgelaten en werd ‘het zelf’ als een geest gezien. Er was geen ruimte voor gevoel, alleen het denken was van belang.

Heidegger (1889-1976) heeft een denken ontwikkelen over ‘Er Zijn’. In verbinding zijn, zowel met de aarde als met de medemens. Iedereen telt mee. Hoe betrokken voel jij je?

Ook zijn we door Jan Flameling mee genomen in de ethiek.

Kant (1724-1804) zag de mens als een rationeel autonoom subject. De reden had hier de overhand. Doen wat je behoort te doen.

Mill (1806-1873) bracht een tegenbeweging door de mens te zien als individu met ‘social feeling’. Het schadebeginsel was belangrijk, je mag jezelf ontplooien, mits je anderen niet schaad. Gevoel was erg belangrijk om ethisch te handelen.

Maar hoe zit het nu met het gedachtegoed van Levinas? Hij heeft kritiek geuit op de ethiek tot zo ver. Hij heeft het gevoel gehad dat het niets gebracht heeft. Er heeft zelf zoiets verschrikkelijks als een WOII kunnen ontstaan. Hij zag het als een missie om dit nooit meer te laten gebeuren.

In zijn (onleesbare boeken) verondersteld Levinas dat het leven is gericht op genieting. De mens heeft een gevoeligheid voor lijden, daarmee wil de mens voorkomen dat hij lijd. Echter is de mens ook in staat tot plaats vervangend lijden, daarom wil de mens niet dat de ander lijd. Hier zit ook het ethisch denken in. Kun je de ander ontmoeten in het menselijk gelaat? Kun je echt luisteren naar iemand? Kun je aanvoelen wat de ander nodig heeft? Levinas stelt dat er een verschil is tussen jou en mij. De Ander hoger is dan het ik. De Ander staat dichterbij God. De Ander is het uitgangspunt.

Jan Flameling stelt de vraag of je kunt leren luisteren. Vanuit de neuro(bio)logie word gesteld dat wij onze hersencapaciteit kunnen trainen, zo ook onze compassie. In de oosterse filosofie gebruiken ze medicatie om de hersens te trainen. De vraag aan de zaal werd gesteld of het mediteren ook zou kunnen helpen om beter te luisteren naar de ander. Positieve ervaringen kwamen er uit de zaal. Bijvoorbeeld dat als er meer rust in jezelf is, er ook ruimte kan zijn voor de ander.

De koppeling werd naar de praktijk gemaakt. Wat kunnen wij als therapeuten/hulpverleners met het gedachtegoed van Levinas? Al snel werd de conclusie getrokken dat wij juist onze

cliënten/patiënten willen ontmoeten door echt te luisteren. Wat is de vraag achter de vraag? Daarbij blijft het de kunst om, zoals in de narratieve stroming beschreven is, ‘not knowing’ te zijn. Kun je zonder oordeel een ander tegemoet treden?

Merel Dijkhuizen

11 november 2014

Tijd:

Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee
19.30 uur – 21.30 uur presentatie
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact

Plaats:

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail (vermeld personalia, werkadres en lidnummer NVRG!) én door overmaking van € 135,- op IBAN-nummer NL45 RABO 0119 5081 92 o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2014.

Accreditatie:

De N.V.R.G. accrediteert de Zwolse kwartaalbijeenkomsten voor 12 punten.

Voor meer  info Téo Visser – 06-54333855 

of  Carey Woortman – 06-10232622.

www.tencsysteemtherapie.nl