Congres Narratieve gezinstherapie 2 nov. 2015

Congres “ Verlies, rouw en de Narratieve therapie”
2 november 2015
Door Peter Rober en Jan Olthof 

Op 2 november 2015 organiseert T&C systeemtherapeuten i.c. het congres: “Verlies , rouw en de Narratieve therapie”,

Verlieservaringen heeft ieder mens en de meeste mensen kunnen deze ervaringen op eigen kracht verwerken en een plek geven in hun leven. Sommige ervaringen lijden tot trauma’s, verwondingen van het gevoelsleven en ontregeling van opvattingen over jezelf, de ander en het leven. Verlieservaringen kunnen het dagelijks leven ernstig verstoren. Deze traumatische ervaringen worden in het lichamelijke geheugen opgeslagen en manifesteren zich ook vaak op een lichamelijke manier in klachten. Daarnaast vraagt het verwerken van verlieservaringen een herbezinning op zingevingsvragen als wie ben ik eigenlijk? Is het leven wel eerlijk en veilig? Je eigen kwetsbaarheid wordt zo voelbaar.

Hoe we als mens omgaan met verlies en rouw, wordt in belangrijke mate bepaald door onze narratieven die we door de generaties heen hebben meegekregen. De narratieve therapie bied veel handvaten om tot nieuwe uitzichten te komen in de betekenisgeving van rouw en verlieservaringen. Op dit congres komen theoretische kaders, principes en methodieken van de narratieve benadering aan de orde. De Narratieve therapie helpt om nieuwe betekenis te geven aan verlieservaringen waardoor er hoopvolle perspectieven, gevormd kunnen worden.

Live casuïstiek:
Zowel Peter Rober als Jan Olthof zullen op deze dag, aan de hand van live gesprekken met cliënten over verlies en rouw de narratieve systeemtheorie illustreren

Jan Olthof
Jan Olthof is psychotherapeut- systeemtherapeut en schrijver van o.a. het boek “de mens als verhaal” over narratieve strategieën in de psychotherapie voor kinderen en volwassenen en het Handboek Narratieve psychotherapie. Verder is hij supjan olthofervisor ,
opleider en leertherapeut bij de N.V.R.G. en supervisor en opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Hypnose. Jan heeft een eigen praktijk in Bunde bij Maastricht en is verbonden bij Yulius aan de afdeling Gezinspsychiatrie als consulent behandeling centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Barendrecht.

Peter Rober
Peter Rober, is als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Familiale en peter_roberSeksuologische Wetenschappen van de KU Leuven (België). Hij leidt een team van relatie- en gezinstherapeuten in Context (UPC KU Leuven). Peter Rober is publicist van vele artikelen en auteur van diverse boeken: “Samen in Therapie” (Acco, 2003), “De Naakte Therapeut” (Acco, 2012) en “Gezinstherapie in Praktijk (Acco, 2012).

Locatie: Dit congres wordt gehouden in de “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep (bij Zwolle).

Tijd: Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

De kosten: De kosten voor dit congres zijn € 195,- incl. koffie/thee, lunch

Accreditatie:
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 6
       Kwaliteitsregister V&V
Verpleegkundigen
Verzorgenden
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) 6
Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers
Vrije Ruimte Agogen 2
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker 2
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 2

Inschrijving: Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lidnummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl

Betaling van € 195,- op bankrekeningnummer NL45 RABO 0119 5081 92 t.n.v. Narratieve gezinstherapie 2 nov 2015

Annulering: Bij annulering vóór 1 oktober 2015 wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 oktober 2015 is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor meer info Téo Visser 06-54333855 en Carey Woortman 06-10232622. teovisser@solcon.nl en careywoortman@planet.nl