Training Borderline Persoonlijkheidsproblematiek

Tweedaagse training Borderline Persoonlijkheidsproblematiek
Over vroegkinderlijk trauma, PTSS verwerking en strategieën bij de Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS)

12 en 26 juni 2015

Veel cliënten met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis zijn ernstig getraumatiseerd in de vroege jeugd of later in het leven. In theorie is elk trauma te verwerken. In de praktijk blijkt dit vaak moeilijk te zijn en wordt toedekkende therapie ingezet gericht op stabilisatie.

Het werken met mensen met een diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) vraagt op verschillende vlakken ook veel van de behandelaar. Er spelen vaak zware trauma’s in het leven van deze cliënt en dat doet ook veel met de behandelaar zelf.

In deze tweedaagse training zal er veel aandacht zijn voor het creëren van de ruimte voor het verwerken van trauma’s van cliënten met borderline problematiek. Meer dan 80% van mensen met de diagnose BPS hebben een post traumatische stressstoornis ( PTSS) met bijbehorende klachten. Daarnaast voelen veel behandelaren aan dat de pijn van deze mensen vaak nog “ouder” is en te maken heeft met niet goed verlopen binding met de ouder(s). Gekeken zal worden, hoe deze vorm van binding ( hechtingstrauma) kan ontstaan en eveneens hoe daar met traumabehandeling mee om gegaan kan worden.

Er zal uitgebreid stil gestaan worden bij verschillende verwerkingstechnieken èn bij de interactie tussen behandelaar en cliënt. Juist bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek is de vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverlener van prominent belang en bepaalt deze voor een groot deel hoe de behandeling verloopt.

Aan de hand van video’s en praktijkvoorbeelden, wordt het patroon van niet veranderbaarheid uitgelegd, waarbij de cliënt een emotioneel appèl doet op de hulpverlener om vooral accepterend, vriendelijk en heel betrokken en verzorgend te zijn.

Last but not least zal er op diagnostiek ingegaan worden. Veel mensen met complexe trauma’s krijgen een diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis i.p.v. verwerkingsstoornis.

In de training zal het verschil tussen deze diagnoses worden uitgelegd en er zal op het onderscheid in behandeling worden ingegaan.

Inhoud van de training:

  • Tijdens de training wordt ingegaan op traumatherapie met mensen met BPS (DIS en complex trauma) en tevens op de eisen aan de hulpverlener en diens vaardigheden
  • Het ontstaan van Borderline Persoonlijkheidsstoornis
  • Behandeling van Borderline Persoonlijkheidsstoornis
  • Verwerking van bindingstoornis en/of een relationeel trauma
  • Relationship Management of the Borderline Patient (David Dawson, 1993)
  • Het diagnostisch verschil tussen DESNOS (Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified) en Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Aanbevolen Literatuur:

Brainspotting, David Grand, 2013

Relationship management and the borderline Patient David Dawson and Harriet Mac Millan,1993

In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness, Peter Levine, 2010

Reflecties over de cliëntgerichte therapie vanuit het perspectief van gehechtheid en

mentaliseren, Jon Allen, 2011

Deelnemers:

Hulpverleners die op Hbo- of universitair niveau opgeleid zijn.

 Docente:

De opleiding wordt gegeven door dr. Monique Renssen GZ- psycholoog.

Dr. Monique Renssen is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op EMDR (en exposure) behandeling en heeft vele jaren ervaring in binnen- en buitenland in het opleiden van professionals in deze behandeltechniek. O.a. aan het Institut für Traumatherapie te Berlijn. Zij is werkzaam in een eigen praktijk voor traumabehandeling en werkt bij GGZ Centraal met mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek.

Accreditatie:

Voor de opleiding is accreditatie aangevraagd bij V&VN-spv en BAMw.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse training zijn € 495,- inclusief een cd met literatuur,   koffie/thee en lunch tijdens de opleidingsdagen.

Aanmelding

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@deoranjehof.nl met vermelding van je naam, adres en de cursus.

Na aanmelding ontvang je per post een nota thuis die tevens als bevestiging van de aanmelding geldt.

Annulering

Annulering kan middels een aangetekende brief. De kosten van annulering tot 3 maanden voor de start van de cursus, zijn 10% van de totale cursuskosten. Tot 1 maand voor aanvang van de cursus is dit 25%. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Data 12 en 26 juni 2015

De opleidingsdagen duren van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie

De opleiding wordt gegeven in de “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin,
 Kerkweg 2, 
8091 GA Wezep (bij Zwolle).