Masterclass systeemtherapie door Peter Rober

Masterclass systeemtherapie
Ruimte maken voor het ‘NEEN’ van cliënten
14 april 2014

door prof. dr. Peter Rober

Peter RoberRuimte maken voor het ‘NEEN’ van cliënten: Over het creëren van een feedback cultuur in de relatie- en gezinstherapeutische sessie.

Ook in het veld van de relatie- en gezinstherapie (RGT) is er in toenemende mate interesse voor monitoring als een op de praktijk gebaseerde, procesgeoriënteerde en feedback gestuurde therapeutische methodiek. Onderzoek lijkt er in elk geval op te wijzen dat monitoring een veelbelovende methodiek is die door therapeuten en zeker ook door cliënten erg gewaardeerd wordt. De eigenheid en complexiteit van RGT- sessie maakt het monitoren in de dagelijkse RGT- praktijk moeilijk, en wellicht vraagt RGT een specifieke aanpak.

In deze masterclass stellen we een monitoringprotocol voor dat specifiek ontwikkeld werd voor het psychotherapeutisch werk met paren en gezinnen. We stellen voor om bij het monitoren, het installeren van een meetcultuur in de RGT sessie te vermijden en eerder te streven naar de co-creatie van een dialogisch proces waarin de stem van de cliënten gehoord wordt. Monitoring met koppels en gezinnen kan dan gezien worden als het creëren van een feedback cultuur waarbij de grootste uitdaging is om ruimte te maken voor de ‘neen’ van de cliënt.

In deze masterclass wordt het theoretisch kader toegelicht aan de hand van ervaringen uit de pilotstudies. Specifieke uitdagingen die aan bod komen zijn: aarzelingen, teleurstelling, kritiek en de kwetsbaarheid van de therapeut.

Peter Rober

Peter Rober is hoogleraar en systeemtherapeut verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KU te Leuven. Peter Rober is publicist van vele artikelen en auteur van diverse boeken. O.a. “ Samen in therapie” en “De naakte therapeut”.

Plaats: Deze masterclass wordt gehouden in de “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep (bij Zwolle).

Tijd: Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee.
De masterclass begint om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

De kosten: € 195,- incl. koffie/thee, lunch.

Accreditatie: De accreditatie voor deze dag is aangevraagd bij de N.V.R.G.

Aanmelding

  • Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en lid nummer van de beroepsvereniging aan info@deoranjehof.nl
  • Betaling van € 195,- op op IBAN-nummer NL45 RABO 0119 5081 92 n.v. T&C Systeemtherapeuten masterclass Peter Rober 14 april 2014.

Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.

Annulering: Bij annulering vóór 1 april 2014 wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1april 2014 is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor meer info Téo Visser 06-54333855
en Carey Woortman 06-10232622.

teovisser@solcon.nl en careywoortman@planet.nl