Familie-opstellingen 20 april 2012

Familie-opstellingen
vr 20 april 2012

Oranjehof, Wezep (bij Zwolle)

Lees hier het verslag van de dag

Op vrijdag 20 april 2012 is er in de Oranjehof, centrum voor relatie en gezin, een studiedag voor hulpverleners die vertrouwd willen raken met het werken met familie opstellingen. De theoretische uitgangspunten en de praktische toepassing komen aan de orde.

Deze studiedag wordt ingevuld door Bibi Schreuder van het Bert Hellinger instituut Nederland, het Kenniscentrum voor systemisch werk en familie-opstellingen.

In deze workshop staat de bevrijdende manier van systemisch waarnemen en handelen en de methode van opstellingen centraal.
De familie-opstelling is een methode die als doel heeft snel inzicht te verkrijgen in de dieper liggende oorzaken van relationele problemen en pathologie. Het is een ruimtelijke uitbeelding van de betrekkingen binnen de familie of organisatie waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. De vraaginbrenger (cliënt) stelt samen met de begeleider (een professional in dit vakgebied) vast welke personen, functies of andere elementen uit het systeem van belang zijn om op te stellen. Dan kiest de cliënt mensen (zogenaamde representanten) uit de aanwezige deelnemers om een vader, een moeder, een directeur, een oprichter etc. te vertegenwoordigen en stelt hen op in relatie tot elkaar, naar een innerlijk beeld dat cliënt daarvan heeft. Bijna altijd geeft zo’n opstelling onmiskenbaar weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn.

De begeleider verkent, in voortdurend overleg en afstemming met de cliënt, waar mogelijkheden zijn voor veranderingen en waar oplossingsruimte is in de verschillende betrekkingen die zijn opgesteld. Vaak is dit proces zowel verhelderend als intens.
De familie-opstellingen richt zich onder andere op:

  • Hoe de energie van jouw familie jouw leven beïnvloedt.
  • Wat er speelt op energetisch niveau waardoor je onbewust nog blokkeert.
  • Wat jouw oorspronkelijke plek is in jouw familie en hoe je die weer in kunt nemen.
  • Dat je je weer op een natuurlijke manier kunt verbinden met jouw familie zodat je terugkomt in je kracht.
  • De verbinding met je eigen ziel

Plaats:
Deze dag over familie-opstellingen wordt gehouden in de Oranjehof, centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep, nabij Zwolle.

Tijd:
Vanaf  8.30 uur bent u welkom voor een kop koffie en ontvangst zodat we om  9.00 uur kunnen starten. De dag is om 17.00 uur  afgelopen.

De kosten:
De kosten voor deze studiedag zijn € 175,- incl. koffie /thee en lunch.

Aanmelden:
Aanmelding kan per e-mail info@deoranjehof.nl
met vermelding van je personalia, werkadres en registratienummer van de N.V.R.G.
en door gelijktijdige overmaking van € 175,- op rekeningnummer 11.95.08.192
o.v.v. familieopstellingen 20 april 2012.

Acreditatie:
De accreditatie bij de N.V.R.G.  is aangevraagd.
De V&VN accrediteert deze dag voor 8 punten.

 

Voor meer  info Téo Visser 06-54333855 
of  Carey Woortman   06-10232622

teovisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl

www.tencsysteemtherapie.nl