Kwartaalbijeenkomsten 2012 – Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten

kwartaalbijeenkomsten 2012

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2012 worden er voor de regio Zwolle weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o.. Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren. Dit jaar zijn het collega’s die o.a. een publicatie hebben gedaan in het nieuwe  handboek voor systeemtherapie of een van de vakbladen.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

  • Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken.
  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

Bijeenkomsten

Maandagavond 13 februari 2012Een inleiding over de geschiedenis en  de ontwikkeling van de systeemtherapie wereldwijd en in het bijzonder in Nederland door  drs. Edu van de Velden.Edu van de Velden is psychotherapeut opleider en supervisor van de N.V.R.G. Gespecialiseerd in kinderen met een traumatische achtergrond gezins- problematiek en complexe sociale netwerken.

Lees hier het verslag van de avond

edu van de velde

Maandagavond 14 mei 2012
Werken met echtparen door Jan Bout
Innerlijke kinderen en het relatiemonster. Welke constructieve en destructieve krachten zijn gaande in partnerrelaties? Wat kan een relatietherapeut in het proces van leven bevorderen? Individueel en/of relationeel?

Jan Bout, oprichter en voormalig coördinator van De Keerkring, is werkzaam als psychotherapeut in de psychotherapiepraktijk Quo Vadis in Westerbork en Groningen.  (Literatuuradvies: The monster in between)

janbout

Lees hier het verslag van de avond

Maandagavond 17 september 2012
Geweldloos Verzet en de Nieuwe Autoriteit door  Frans Duintjer.
Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.

Frans Duintjer,  GZ-pycholoog/systeemtherapeut. Sinds vele jaren werkzaam in de ambulante GGZ (Jeugd en Volwassenen). Daarnaast heeft hij een eigen praktijk als opleider, consulent en therapeut. Voorzitter van de Opleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Hoofddocent van de specialistische cursus ‘Systeem & Verslaving’ en verschillende masterclasses.

fransduintjer

Lees hier het verslag van de avond

Maandagavond 19 november 2012Identiteit en autoriteit, een contextuele benadering. De identiteit van mensen wordt voor een belangrijk deel sociaal geconstrueerd Voor mensen in de chronische zorg maken hulpverleners en begeleiders een cruciaal deel van hun sociaal systeem uit. De wijze waarop hulpverleners hun hulpverlenerschap invullen, beïnvloedt en vormt mede de identiteit van degene die zij helpen. Door Hans Bom.

Hans Bom is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP, lid van de NVRG en supervisor. Hij promoveerde in 1999. Hij heeft bijzondere expertise in het werken met kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en in de kinder- en jeugd-psychiatrie. Hij was onder andere behandelcoördinator in de residentiële hulpverlening en sinds januari 2005 werkzaam in het Lorentzhuis. Hans heeft vele publicaties op zijn naam staan.

hansbom

Tijd:

Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee
19.30 uur – 21.30 uur presentatie
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact

Plaats:

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail (vermeld personalia, werkadres en lidnummer NVRG!) én door overmaking van € 135,- op rekeningnummer 11.95.08.192 o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2012.

Accreditatie:

De N.V.R.G. accrediteert de Zwolse kwartaalbijeenkomsten voor 12 punten.

Voor meer  info Téo Visser – 06-54333855
of  Carey Woortman – 06-10232622.