Kwartaalbijeenkomsten 2007 – Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten
kwartaalbijeenkomsten 2007

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2007 worden er voor de regio Zwolle vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten (i.o.). Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

Het bevorderen van de deskundigheid in het systeemtheoretisch denken en werken.

  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

In 2007 zal Marjon Arends de presentaties geven, samen met Kitlyn Tjin A Die en drs. Edu van de Velden.

Marjon Arends: Systeemtherapeut, opleider, supervisor, docent Hoge School van Utrecht.

marion arends

Kitlyn Tjin A Die: Systeemtherapeut, supervisor, opleider, stafmedewerker AFRA Amsterdam.

kitlyn adie

Drs. Edu van de Velden: Psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider, supervisor van de N.V.R.G. Werkzaam binnen het academische centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

edu van de velde

Data en thema’s

Op de maandagavonden 12 februari en 21 mei 2007: Marjon Arends samen met Kitlyn Tjin A Die.
Thema: Transculturele systeembenadering “SYSTEEMTHERAPIE IS TOCH TRANSCULTUREEL” !? Een vraag? Een stelling? We horen het vaak. De systeemtherapie heeft de belofte in zich, maar ook de systeemtherapeut is zich vaak niet bewust van culturele vanzelfsprekendheden. TRANSCULTURELE SYSTEEMBENADERING · Bewustwording van eigen etniciteit, kennis van de andere cultuur en het diversiteitsdenken erkent verschillen. · Kennis van de invloed van migratie op het functioneren van een systeem bevordert hun eigen kracht. · Bewustwording van eigen uitsluitingmechanismen klaart de lucht en creëert ruimte voor de vreemde ander. In deze twee workshops willen we de deelnemers deelgenoot maken van onze manier van werken. Op www.beschermjassen.nl en www.ctt.nu vind je nog meer informatie.

24 september 2007: drs. Edu van de Velden.
Thema: Systeemtherapeutische benadering bij samengestelde gezinnen. Wanneer twee gezinnen samen smelten tot één nieuw gezin vraagt dit veel aanpassing om tot een nieuwe systeemidentiteit te komen. Op interactieve wijze worden vanuit systeemtheoretische concepten interventietechnieken aangereikt.

26 november 2007:drs. Edu van de Velden.
Thema: Systeemtherapie en larger systems. Verandering op één niveau heeft betekenis op andere gelaagdheden zowel in een gezin als binnen het sociale systeem om het gezin. Hoe kan je vanuit de systeemtheorie hierop anticiperen.

Tijd:

19.30 uur – 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee.

Plaats:

Epilepsiekliniek Heemstaete, Denekampweg 20 Zwolle  (tegenover Isala kliniek locatie Sophia).

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn   € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail of telefonisch én door overmaking van € 135,- op rekeningnummer 11.95.08.192 t.n.v. T&C Systeemtherapeuten en o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2007. Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling. 

Voor meer  info Téo Visser 06-54333855
of  Carey Woortman   06-10232622.

tenjvisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl