Kwartaalbijeenkomsten 2008 – Zwolse systeemtherapeuten

Zwolse Systeemtherapeuten
kwartaalbijeenkomsten 2008

Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2008 worden er voor de regio Zwolle wederom vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten in opleiding. Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende thema’s op een interactieve wijze te presenteren.

Dit jaar staat narratieve systeemtherapie centraal.

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

  • Het bevorderen van de deskundigheid in het systeemtheoretisch denken en werken.
  • Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
  • Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
  • Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

In 2008 worden de presentaties gegeven door:

Jan Olthof: Psychotherapeut, systeemtherapeut en schrijver van o.a. het boek ‘de mens als verhaal’ over narratieve strategieën in de psychotherapie voor kinderen en volwassenen. Verder is hij supervisor en leertherapeut bij de N.V.R.G. en supervisor en opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Hypnose. Jan heeft een eigen praktijk in Maastricht en is verbonden als systeemconsulent aan het R.M.P.I. centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Barendrecht.

jan olthof

Frank Habekotté : Unitmanager en klinisch psycholoog (BIG), psychotherapeut en systeemtherapeut. Hij is werkzaam als hoofd van de afdeling Brinkveld van G.G.Z. Altrecht te Zeist. Een Centrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Verder is Frank erkend supervisor en opleider van de N.V.R.G.

frank habekotte

 

Data en thema’s

Op de maandagavonden 11 februari en 19 mei 2008: Narratieve therapie (door Jan Olthof).
Narratieve strategieën in de systeemtherapie: psychologische en psychiatrische symptomen vertellen een verhaal.
De narratieve therapie laat de verbeelding van de cliënt aan het woord waardoor gebieden in de mens worden aangesproken die ontoegankelijk zijn voor het rationele denken. Het gaat hierbij om existentiële en psychologische vraagstukken Jan Olthof zal in deze workshop een aantal narratieve strategieën en technieken in de gezinstherapie behandelen zoals: het maken van opstellingen middels de babouschka- poppetjes en het werken met de derde ruimte; het werken met metaforen en verhalen middels analyse van de gesproken tekst over de klachten en symptomen van cliënten.
De kunst in de narratieve systeemtherapie is het aanbrengen van narratieftherapeutische kaders waarin een verdwijnpunt is ingebed zodat er een mogelijkheid gecreëerd wordt waarin de klachten kunnen afvloeien.

22 september en 24 november 2008: Op verhaal komen (door Frank Habekotté)
Naast een theoretische uiteenzetting over de narratieve therapie leren de deelnemers middels een narratieve invalshoek ervaringen op te doen met het type conversaties waardoor cliënten weer verder kunnen met hun leven. Belangrijke uitgangspunten bij die conversaties zijn dat de cliënten gevraagd worden de effecten van het probleem van hun leven in kaart te brengen, die effecten te evalueren en daartegenover een positie in te nemen. Door te vragen waarom cliënten die effecten al of niet passend vinden komt de cliënt en de therapeut uit op gewenste ervaringen. Deze ervaringen worden geëxpliciteerd en winnen daardoor in kracht. Vervolgens worden deze ervaringen in relatie gebracht met belangrijke anderen uit het verleden zodat de cliënt zijn gewenste verhaal kan leven met anderen die hem erkennen in dat verhaal. Bij het co-creëren van verhalen zorgt de therapeut ervoor dat de cliënt zich de hoofdauteur van zijn verhaal blijft voelen en dat hij bewust kan kiezen of hij zich een onderdeel van andermans leefwereld wil worden. Theorie, ervaring en oefening zijn de middelen om te onderzoeken of de deelnemer zich als een onderdeel van het narratieve model kan en of wil voelen.

Tijd:

19.30 uur – 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee.

Plaats:

Epilepsiekliniek Heemstaete, Denekampweg 20 Zwolle  (tegenover Isala kliniek locatie Sophia).

De kosten:

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-

Aanmelden:

Aanmelding kan per e-mail of telefonisch én door overmaking van € 135,- op rekeningnummer 11.95.08.192 t.n.v. T&C Systeemtherapeuten en o.v.v. kwartaalbijeenkomsten 2008. Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.

Accreditatie:

De N.V.R.G. heeft de vier kwartaalbijeenkomsten tesamen voor 8 punten geaccrediteerd.

Voor meer  info Téo Visser 06-54333855
of  Carey Woortman   06-10232622.

tenjvisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl

www.tencsysteemtherapie.nl