kwartaalbijeenkomsten 2017

Kwartaalbijeenkomsten 2017
Deskundigheidsbevordering, intervisie en collegiale contacten

In 2017 worden er weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten en systeemtherapeuten i.o.
Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende systeemtheoretische thema’s op een interactieve wijze te presenteren. 

Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:

– Het bevorderen van het systeemtheoretisch denken en werken.
– Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
– Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
– Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten.

Maandagavond 13 februari 2017
De ethische filosofie van Emmanuel Levinas door Jan Keij filosoof.

Volgens Levinas verschijnt de Ander – hij spreekt van ‘het gelaat van de Ander’ – als ontoegankelijk jan-kleijschepsel dat een appèl doet op mijn verantwoordelijkheid. Door de Ander centraal te stellen, zet Levinas zich af tegen een filosofische traditie die zich voornamelijk richt op het ego. Jan Keij studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen (cum laude) promoveerde hij op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Hij wilde vervolgens de maatschappelijke relevantie van filosofie toetsen. Sindsdien geeft hij cursussen voor leken en werkers in de gezondheidszorg (geaccrediteerde cursussen voor artsen en therapeuten). De filosofie van Levinas inspireerde artsen in Rotterdam zodanig dat een gezondheidscentrum vernoemd is naar deze denker. Tussen de cursussen door schreef hij boeken. De filosofie van Emmanuel Levinas, in haar samenhang verklaard voor iedereen. Vanaf 2006 gaf en geeft hij opnieuw cursussen, o.a. voor de KNMG, Leerhuizen Palliatieve Zorg in Rotterdam, bij een postdoctorale leergang aan de Radbouduniversiteit, bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, et cetera.
lees hier het verslag

Maandagavond 22 mei 2017
“Kinderen uit de knel” door Dr Margreet Visser, klinisch psycholoogmargreet_visser

Het project kinderen uit de knel is ontwikkeld omdat de behandelingen van ouders en kinderen die verstrikt zaten in conflictueuze scheidingsprocessen niet voldoende resultaten boekten. Het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum zijn gaan samenwerken om hun krachten en kennis over systeembehandeling en traumabehandeling te bundelen om gescheiden ouders die strijden te helpen hun destructieve patronen te doorbreken waardoor allen weer verder kunnen met hun leven, de kinderen en de ouders. Margreet Visser is werkzaam als psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker. Samen met het team van het KJTC heeft zij onder andere de HORIZON methodiek bij Ruzie en Geweld in het Gezin uitgewerkt en gepubliceerd. Als promovendus binnen de Academische Werkplaats Kindermishandeling onderzoekt ze momenteel de effectiviteit van deze methodiek. Daarbij ontwikkelt zij met Justine van Lawick de methodiek voor gezinnen die verwikkeld zijn in zeer complexe echtscheidingen; Kinderen uit de Knel.
lees hier het verslag

Maandagavond 11 september 2017
Bio-energetica en systeemtherapie
door Dick Mostert,

12675d5Psychotherapeut en eigenaar van Spectrum, centrum voor therapie , pastoraat en opleiding in Hattem. In de lichaamsgerichte psychotherapie  gaat men er vanuit dat levenservaringen in het lichaam opgeslagen worden. Door spanningen kunnen er blokkades ontstaan in het lichaam  die kunnen leiden tot negatieve lichaamsbeleving en diverse klachten. Er moet een goede balans zijn tussen spanning en ontspanning. Zowel voor de cliënt als voor de begeleider is het belangrijk om in je lijf aanwezig te zijn. In deze presentatie worden de uitgangspunten van de bio energetica verder uitgelegd en ervaren. Ook wordt gekeken hoe je dat in je werk kunt toepassen. Er zullen ook diverse oefeningen gedaan worden om zelf te ervaren hoe deze therapievorm werkt.
lees hier het verslag

Maandagavond 20 november 2017
De impact van Social media op de onderlinge betrekkingen in luit-afmanrelatie en gezin, door
dhr. Luit Afman.

Systeemtherapeut en MDFT therapeut. Het is opvallend om te zien dat de social media vaak  leidt tot strijd in gezinnen. Deze nieuwe media lijken het meer en meer over te nemen van het onderling persoonlijk contact. Bij jongeren lijkt het wel of het gebruik van hun mobiele telefoon van levensbelang is geworden. Ouders weten niet goed wat ze er mee aan moeten en lijken niet te kunnen bevatten wat deze social media betekenen in het leven van hun kind.  In deze presentatie wordt vanuit verschillende systeemtheoretische en filosofische uitgangspunten het effect van de social media op de onderlinge betrekkingen besproken.
lees hier het verslag

Tijd:
Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoetingen met anderen, koffie en thee.
19.30 uur – 21.30 uur presentatie.
21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact.
Plaats:
De “Oranjehof” centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 in Wezep, nabij Zwolle.
De kosten:
De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn   € 135,-
Aanmelden:
Aanmelding met vermelding van je personalia, werkadres en registratie nr. bij de NVRG. kan per e-mail info@deoranjehof.nl  en door overmaking van € 135,- op NL45 RABO 0119  5081  92  t.n.v. kwartaalbijeenkomsten 2017.
Accreditatie:
De accreditatie bij de NVRG is aangevraagd. NKS accrediteert het voor 3 punten per avond. 

Voor meer info Téo Visser 06-54333855  of Carey Woortman  06-10232622
teovisser@solcon.nl of careywoortman@planet.nl
www.tencsysteemtherapie.nl