Seksualiteit in de hulpverlening

Lees hier het verslag van deze congresdag die plaatsgevonden heeft op 14 november 2011.

Op 14 november 2011 organiseert T&C Systeemtherapeuten i.c. een congresdag over hoe de hulpverlener in gesprek met cliënten, seksualiteit een plaats kan geven.
In de hulpverlening aan cliënten is vaak het spreken over seksualiteit een onderwerp dat nauwelijks aan de orde komt terwijl seksualiteit in het leven van mensen vaak een gezonde en vitale kracht kan zijn.
In een drietal lezingen en een live interview met een echtpaar worden er verschillende onderwerpen rond seksualiteit behandeld.

Lezing 1: “Gehecht of gedifferentieerd vrijen; waar zitten de verschillen en de overeenkomsten” door drs. Marianne Emmelkamp

Marianne Emmelkamp is seksuologe, systeemtherapeut en opleider van de N.V.R.G. en van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie.

Haar presentatie, over gehechte of gedifferentieerde seks, zal gaan over het belang van het bespreken van seksualiteit in de hulpverlening.
Seksualiteit als een venster op het innerlijk leven van echtelieden en de betekenis ervan voor de partnerrelatie.
Verder wordt er in het bijzonder stil gestaan bij twee verschillende theoretische visies en de consequenties van deze uitgangspunten voor de behandeling.
1) De Emotionally Focused Therapy van Sue Johnsen gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby. In deze theorie wordt er vanuit gegaan dat veiligheid in de partnerrelatie ervaren wordt in afhankelijkheid van de ander.
2) De Differentiatietheorie van David Schnarch o.a. gebaseerd op de systeemtheorie van Murray Bowen. Hierin wordt de nadruk gelegd op het belang van veiligheid in relatie met jezelf en van daaruit de verbondenheid met de ander.

Lezing 2: “Seks- en internetverslaving” door dr. Gertjan van Zessen

Gertjan van Zessen is psycholoog en seksuoloog. Hij is sinds 1984 wetenschappelijk en therapeutisch werkzaam op het gebied van seksuele dwangmatigheid en seksverslaving. Seksverslaving komt, mede door de grote toegankelijkheid van internetporno en het gemak waarmee het mogelijk is om contact met anderen te leggen, als aanmeldingsklacht steeds vaker voor. In deze lezing wordt stilgestaan bij de aard van deze problematiek en wordt een praktische behandeling van seksverslaving besproken.

Lezing 3:“Seksualiteit en autisme” door Charel Lauman

Charel Lauman werkt bij het KAN, Kenniscentrum voor Autisme Nederland. Hij is trainer, coach en opleider met als aandachtsgebieden; autisme, seksualiteit en relaties en moeilijk te begrijpen gedrag bij mensen met autisme.

Charel Lauman zal in zijn presentatie aan de hand van theorie en de praktijk weergeven hoe je kunt omgaan met seksualiteit in de hulpverlening aan mensen die leiden aan een autistische stoornis.
Mensen met autisme hebben net zoals iedereen een seksuele ontwikkeling die geïntegreerd is in het dagelijks leven. Punten waar je tegenaan kunt lopen op seksueel gebied zijn bijv. het inschatten van wat wel en niet seksueel gepast is; Een andere manier van betekenisgeving aan gebeurtenissen; Seksuele preoccupaties en rituelen en moeite hebben te fantaseren i.v.m. een beperkt voorstellingsvermogen.
Charl Lauman geeft een interactieve presentatie en zal gebruik maken van diverse ondersteunende materialen en attributen uit zijn werk.

Live casus
Charl Lauman zal in het middagprogramma een echtpaar live interviewen over intimiteit en seksualiteit. Autisme speelt in het leven van dit echtpaar een belangrijke rol.

Accreditatie:
NVRG accrediteert deze dag voor 6 punten. De V&VN accrediteert deze dag voor 8 punten.

Plaats:
De “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA te Wezep (bij Zwolle)

Tijd:
09.30 uur – 16.30 uur

Kosten:
De kosten zijn € 225,- incl. lunch

Inschrijving:
1. Aanmelding kan via e-mail met vermelding van naam, adres en telefoonnummer aan info@deoranjehof.nl
2. Betaling van € 225,- op bankrekeningnummer 11.95.08.192 t.n.v. T&C Systeemtherapeuten te Hattem o.v.v. uw naam en “Congres seksualiteit 14 nov 2011”.

Inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.
Annulering: Bij annulering voor 1 november 2011wordt € 35,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering na 1 november 2011 is het volledige bedrag verschuldigd.

Voor meer informatie:
Téo Visser, 06-54 333 855, teovisser@solcon.nl
Carey Woortman, 06-10 232 622, careywoortman@planet.nl

www.tencsysteemtherapie.nl