Verslag kwartaalbijeenkomst 8 februari 2016

Verslag van de kwartaalbijeenkomst systeemtherapeuten Zwolle
8 februari 2016

Lex van Velzen over: Intimiteit en seksualiteit in de partnerrelatie bezien vanuit de differentiatietheorie van David Schnarch en de EFT van Sue Johnsen.

Lex van Velzen komt deze avond vertellen over een onderwerp dat van vele de interesse wekt; intimiteit en seksualiteit in de partnerrelatie. Een thema waar partners die naar een systeemtherapeut gaan vaak problemen mee ondervinden. Binnen de systeemtherapie zijn er twee belangrijke stromingen die vanavond besproken zullen worden, de differentiatietheorie van David Schnarch en de EFT van Sue Johnsen.

EFT is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby. De primaire drijfveer is het zoeken en behouden van contact en verbinding. De relatie staat voor een veilige haven en om dit te krijgen of te behouden is toegankelijkheid en responsiviteit van de partners van belang.

Partners zitten vaak vast in patronen. Waar de ene partner vaak de rol heeft van aanklager, het achter de ander aanjagen om contact te krijgen, trekt de andere partner zich juist terug uit het contact. Ieder reageert vanuit zijn eigen blauwe plekken. Primaire reacties zijn vaak boosheid en vermijden.

De hulpverlener probeert volgens de EFT methode weer veiligheid te krijgen in de relatie door actief de gevoelens van de ander te verwoorden en te valideren (erkenning en begrip te geven). Het doel van de therapie is de reflectieve functie vergroten. Er wordt geleerd om gevoelens, gedachtes en impulsen te verwoorden. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaar in het dagelijks leven en kunnen partners elkaar valideren. De veiligheid die daarmee ontstaat, zou ook helpend zijn bij seksualiteitsproblemen. Een veel gehoord probleem is dat vrouwen minder zin in seks hebben dan mannen, maar volgens Sue Johnsen willen vrouwen wel, mits de veiligheid er is in de relatie.

Als we dan kijken naar de differentiatietheorie van David Schnarch zit hier mogelijk een verschil in visie. Waar Sue Johnsen het heeft over veiligheid en validatie van de andere partner, draagt David Schnarch juist uit dat mensen zichzelf moeten leren geruststellen (self soothing).

David Schnarch heeft het over differentiatie; een evenwicht tussen individuele separatie en emotionele verbinding. Hoe meer je vanuit jezelf relaties aangaat en zelf gevalideerd bent, hoe meer gedifferentieerd je bent. Aan de andere kant, als je een relatie nodig hebt om angst te reguleren kom je bij het tegenovergestelde uit; emotionele fusie.

Als we kijken naar seksualiteitsproblemen bied David Schnarch een framework om mee te werken. Hij spreekt de seksuele energie aan en beschrijft hoe je seks kunt ervaren. In zijn boek staan vele voorbeelden uitgewerkt van hoe hij te werk gaat met problemen op het gebied van seksualiteit.

Aan het eind van presentatie was er met de zaal de discussie wat nu de verschillen zijn tussen David Schnarch en de EFT van Sue Johnsen. Een discussie waar meerdere geluiden hoorbaar zijn, sommige mensen zeggen dat er niet zoveel verschil is, anderen zien wel een verschil in de uitgangspunten van de twee gedachte goeden. Hun gedachten is dat Schnarch de verbinding benaderd vanuit autonomie en Johnson vanuit hechting en het durven afhankelijk te zijn van elkaar. Om een eigen mening te vormen over de verschillend en overeenkomsten raden we aan vooral ook zelf de zoeken te lezen van David Schnarch en Sue Johnson!